هایکان

HYCON
نرخ فعلی:: 0.000374 2.75
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000374 2.75
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000374 2.75
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

هایکان در روز جاری

۱۷:۲۰:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000374 17:20:29 - 0.81% - 2.75% - 2.75% - -
0.000371 17:11:28 - 0.54% - 1.92% - 1.92% - -
0.000373 17:05:43 - 0.54% - 2.47% - 2.47% - -
0.000371 16:50:07 - 0.54% - 1.92% - 1.92% - -
0.000373 16:29:24 - 0.27% - 2.47% - 2.47% - -
0.000372 16:20:19 - 2.69% - 2.20% - 2.20% - -
0.000382 16:11:25 - 1.57% - 4.95% - 4.95% - -
0.000388 16:05:45 - 4.86% - 6.59% - 6.59% - -
0.000370 15:50:22 - 2.21% - 1.65% - 1.65% - -
0.000362 15:28:57 - 2.55% - 0.55% - 0.55% - -
0.000353 15:23:26 - 1.44% - 3.12% - 3.12% - -
0.000348 15:11:32 - 2.65% - 4.60% - 4.60% - -
0.000339 15:05:34 - 2.95% - 7.37% - 7.37% - -
0.000349 14:50:38 - 3.44% - 4.30% - 4.30% - -
0.000361 14:29:28 - 0.28% - 0.83% - 0.83% - -
0.000362 14:20:30 - 0.28% - 0.55% - 0.55% - -
0.000361 14:11:27 - 1.94% - 0.83% - 0.83% - -
0.000368 14:05:48 - 0.27% - 1.10% - 1.10% - -
0.000369 13:35:41 - 1.36% - 1.37% - 1.37% - -
0.000374 13:29:26 - 1.87% - 2.75% - 2.75% - -
0.000381 13:20:45 - 0.26% - 4.67% - 4.67% - -
0.000380 13:11:35 - 0.53% - 4.40% - 4.40% - -
0.000378 13:05:32 - 3.56% - 3.85% - 3.85% - -
0.000365 12:34:59 - 0.27% - 0.27% - 0.27% - -
0.000364 12:29:16 - 1.10% - - - - - -
0.000368 12:23:26 - 2.51% - 1.10% - 1.10% - -
0.000359 12:06:01 - 1.70% - 1.39% - 1.39% - -
0.000353 11:50:30 - 0.85% - 3.12% - 3.12% - -
0.000356 11:29:10 - 0.84% - 2.25% - 2.25% - -
0.000359 11:11:34 - 0.28% - 1.39% - 1.39% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی