Hxro

Hxro
نرخ فعلی:: 0.521757 1.41
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.521757 1.41
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.521757 1.41
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۳:۵۳:۲۴

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.521757
قیمت ریالی 132,300
بالاترین قیمت روز 0.534428
پایین ترین قیمت روز 0.518903
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 0.42%
نرخ بازگشایی بازار 0.531143
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۳:۵۳:۲۴
نرخ روز گذشته 0.529095
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.41%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0073
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,657,623 ریال
سکه
11,648,398 ریال
دلار
11,722,227 ریال
یورو
10,834,868 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0170 3.1556% 1400/04/31
یک ماه 0.0287 5.2211% 1400/04/04
شش ماه 0.4329 487.4901% 1399/03/04
یک سال 0.4329 487.4901% 1399/03/04
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.53
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.56
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.48
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.35

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.52
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.52
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.52
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.53
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.59
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.49
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.28

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.50 0.50 0.50 0.50 -
حمایت 2 (S2) 0.50 0.51 0.50 0.51 -
حمایت 1 (S1) 0.51 0.51 0.50 0.52 0.51
نقطه پیوت (PP) 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
مقاومت 1 (R1) 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52
مقاومت 2 (R2) 0.54 0.53 0.53 0.54 -
مقاومت 3 (R3) 0.54 0.54 0.54 0.55 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/05/6 0.5099 0.5089 0.5377 0.5291 3.59% 0.0183
1400/05/5 0.5359 0.4935 0.5359 0.5108 4.54% 0.0232
1400/05/4 0.5216 0.5141 0.5463 0.5339 3.11% 0.0161
1400/05/3 0.5144 0.5052 0.5268 0.5178 0.32% 0.0017
1400/05/2 0.5236 0.5056 0.5594 0.5162 1.47% 0.0076
1400/05/1 0.5409 0.5215 0.5452 0.5238 2.86% 0.015
1400/04/31 0.5269 0.5193 0.5485 0.5388 3.67% 0.0191
1400/04/30 0.5137 0.5012 0.5372 0.5197 1.63% 0.0084
1400/04/29 0.5223 0.4960 0.5317 0.5113 2.29% 0.0117
1400/04/28 0.5411 0.5221 0.5411 0.5230 3.16% 0.0165
1400/04/27 0.5435 0.5282 0.5576 0.5395 1.54% 0.0083
1400/04/26 0.5482 0.5298 0.5482 0.5478 0.22% 0.0012
1400/04/25 0.5535 0.5275 0.5715 0.5466 1.05% 0.0057
1400/04/24 0.5244 0.5054 0.6801 0.5524 6.01% 0.0313
1400/04/23 0.5107 0.5067 0.5336 0.5211 1.20% 0.0062
1400/04/22 0.5132 0.5083 0.5257 0.5149 0.19% 0.001
1400/04/21 0.5298 0.5049 0.5333 0.5159 3.39% 0.0175
1400/04/20 0.5254 0.5160 0.5334 0.5334 1.13% 0.006
1400/04/19 0.5231 0.5181 0.5427 0.5274 0.56% 0.0029
1400/04/18 0.5311 0.5229 0.5408 0.5245 1.13% 0.0059
1400/04/17 0.5518 0.5276 0.5541 0.5304 4.34% 0.023
1400/04/16 0.5351 0.5311 0.5593 0.5535 3.21% 0.0172
1400/04/15 0.5267 0.5209 0.5453 0.5363 1.35% 0.0071
1400/04/14 0.5605 0.5269 0.5645 0.5291 4.04% 0.0214
1400/04/4 0.5810 0.5505 0.5827 0.5505 4.04% 0.0214
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.521757 13:53:24 0.0007 0.13% 0.0073 1.41%
0.521059 13:35:28 0.0005 0.10% 0.008 1.54%
0.520523 13:21:57 0.0006 0.12% 0.0086 1.65%
0.519889 13:12:48 0.0006 0.11% 0.0092 1.77%
0.519318 12:55:14 0.0018 0.34% 0.0098 1.88%
0.521098 12:33:26 0.0003 0.05% 0.008 1.53%
0.521359 12:23:42 0.0005 0.09% 0.0077 1.48%
0.521830 12:15:45 0.0002 0.03% 0.0073 1.39%
0.521665 11:53:58 0.0002 0.03% 0.0074 1.42%
0.521500 11:33:41 0.0001 0.02% 0.0076 1.46%
0.521593 11:22:39 0.0003 0.06% 0.0075 1.44%
0.521902 11:14:18 0.0004 0.09% 0.0072 1.38%
0.522351 10:52:17 - 0.01% 0.0067 1.29%
0.522314 10:35:17 0.0011 0.20% 0.0068 1.30%
0.523383 10:21:34 0.0045 0.86% 0.0057 1.09%
0.518903 10:14:17 0.0014 0.26% 0.0102 1.96%
0.520275 09:52:01 0.002 0.38% 0.0088 1.70%
0.522255 09:33:34 0.0013 0.24% 0.0068 1.31%
0.523528 09:22:27 0.0028 0.54% 0.0056 1.06%
0.520725 09:13:15 0.0018 0.35% 0.0084 1.61%
0.522549 08:52:00 0.0003 0.05% 0.0065 1.25%
0.522295 08:35:30 0.0013 0.25% 0.0068 1.30%
0.523577 08:21:29 0.002 0.38% 0.0055 1.05%
0.521619 08:14:15 0.0023 0.45% 0.0075 1.43%
0.523950 07:52:08 0.0055 1.06% 0.0051 0.98%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی