هوبی پول توکن

Huobi Pool Token
نرخ فعلی:: 0.002217 0.09
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.002217 0.09

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.002217 0.09

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات هوبی پول توکن

در حال حاضر قیمت هوبی پول توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر هوبی پول توکن 0.002217 دلار می باشد

قیمت هوبی پول توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت هوبی پول توکن روز گذشته برابر با 0.002222 دلار بود

قیمت هوبی پول توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت هوبی پول توکن نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت هوبی پول توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای هوبی پول توکن برابر با 0.002219 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای هوبی پول توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.002222 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای هوبی پول توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.002208 دلار

قیمت هوبی پول توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هوبی پول توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.002242 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.11 درصدی یا 0.000025 دلار هوبی پول توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت هوبی پول توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هوبی پول توکن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.003006 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 26.24  درصدی یا 0.000789 دلار هوبی پول توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت هوبی پول توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هوبی پول توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.004997 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 55.63 درصدی یا 0.00278 دلار هوبی پول توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت هوبی پول توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هوبی پول توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 0.005136 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 56.83 درصدی یا 0.002919 دلار هوبی پول توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت هوبی پول توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هوبی پول توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 0.003997 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 44.53 درصدی یا 0.00178 دلار هوبی پول توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت هوبی پول توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای هوبی پول توکن برابر است با 0.022158 دلار که در تاریخ یکشنبه 10 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در هوبی پول توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به هوبی پول توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.492611 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید هوبی پول توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به هوبی پول توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 26.24 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در هوبی پول توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به هوبی پول توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 55.63 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در هوبی پول توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به هوبی پول توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  56.83 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در هوبی پول توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به هوبی پول توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 44.53 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوبی پول توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوبی پول توکن، 26.24 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوبی پول توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوبی پول توکن، 26.24 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوبی پول توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوبی پول توکن،  26.24 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوبی پول توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوبی پول توکن،  26.24 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوبی پول توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوبی پول توکن،  26.24 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوبی پول توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوبی پول توکن،  26.24 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوبی پول توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 51.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوبی پول توکن،  26.24 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات هوبی پول توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین