Hshare

Hshare
نرخ فعلی:: 0.588987 28.56
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.588987 28.56
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.588987 28.56
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

Hshare در روز جاری

۰۹:۳۵:۴۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.588987 09:35:45 0.0004 0.07% 0.1308 28.56% 0.1308 28.56% 0.1356 -
0.588579 09:28:59 0.0007 0.11% 0.1304 28.47% 0.1304 28.47% 0.1352 -
0.589242 09:19:58 0.0002 0.03% 0.1311 28.61% 0.1311 28.61% 0.1358 -
0.589427 09:11:19 0.0007 0.12% 0.1313 28.65% 0.1313 28.65% 0.136 -
0.590137 09:05:37 0.0027 0.46% 0.132 28.81% 0.132 28.81% 0.1367 -
0.587428 08:50:35 0.002 0.34% 0.1293 28.22% 0.1293 28.22% 0.134 -
0.585455 08:35:57 0.0004 0.07% 0.1273 27.79% 0.1273 27.79% 0.132 -
0.585870 08:29:02 - 0.01% 0.1277 27.88% 0.1277 27.88% 0.1325 -
0.585917 08:19:54 0.0001 0.01% 0.1278 27.89% 0.1278 27.89% 0.1325 -
0.585857 08:11:15 0.0008 0.13% 0.1277 27.87% 0.1277 27.87% 0.1324 -
0.586611 08:05:39 0.0007 0.13% 0.1285 28.04% 0.1285 28.04% 0.1332 -
0.587356 07:50:20 0.0035 0.61% 0.1292 28.20% 0.1292 28.20% 0.1339 -
0.583813 07:35:23 0.0012 0.21% 0.1257 27.43% 0.1257 27.43% 0.1304 -
0.582563 07:28:44 0.0001 0.02% 0.1244 27.16% 0.1244 27.16% 0.1292 -
0.582651 07:23:24 0.0017 0.29% 0.1245 27.17% 0.1245 27.17% 0.1292 -
0.584359 07:11:27 0.0002 0.03% 0.1262 27.55% 0.1262 27.55% 0.1309 -
0.584192 07:05:36 0.0007 0.12% 0.126 27.51% 0.126 27.51% 0.1308 -
0.584919 06:50:29 0.0007 0.12% 0.1268 27.67% 0.1268 27.67% 0.1315 -
0.584192 06:35:32 0.0001 0.02% 0.126 27.51% 0.126 27.51% 0.1308 -
0.584092 06:29:10 0.001 0.17% 0.1259 27.49% 0.1259 27.49% 0.1307 -
0.583102 06:19:59 0.0009 0.15% 0.125 27.27% 0.125 27.27% 0.1297 -
0.582203 06:11:12 0.0001 0.02% 0.1241 27.08% 0.1241 27.08% 0.1288 -
0.582327 06:05:37 0.0026 0.45% 0.1242 27.10% 0.1242 27.10% 0.1289 -
0.579713 05:50:27 0.0019 0.34% 0.1216 26.53% 0.1216 26.53% 0.1263 -
0.581659 05:35:04 0.0004 0.07% 0.1235 26.96% 0.1235 26.96% 0.1282 -
0.581266 05:28:51 0.0004 0.07% 0.1231 26.87% 0.1231 26.87% 0.1279 -
0.580859 05:19:58 0.0016 0.28% 0.1227 26.78% 0.1227 26.78% 0.1274 -
0.582469 05:11:13 0.0007 0.13% 0.1243 27.13% 0.1243 27.13% 0.1291 -
0.583203 05:05:29 0.0006 0.10% 0.1251 27.30% 0.1251 27.30% 0.1298 -
0.582627 04:49:58 0.0006 0.10% 0.1245 27.17% 0.1245 27.17% 0.1292 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی