اچ شیر / Hshare

Hshare
نرخ فعلی:: 4.4787 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 4.4787 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.4787 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
اچ شیر / Hshare - - 1.4177 1.4177 1.4177 4.8344

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4787 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4787 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4787 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4787 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.97%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی