Hshare

Hshare
نرخ فعلی:: 0.518184 0.55
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.518184 0.55
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.518184 0.55
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه Hshare

۰۰:۲۸:۵۰
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.4582 0.4522 0.5901 0.5151 0.0617 13.62% 2021/10/16 1400/07/24
0.5769 0.2366 0.5949 0.4534 0.0361 8.66% 2021/10/15 1400/07/23
0.2074 0.2021 0.2087 0.2021 0.0043 2.15% 2021/10/12 1400/07/20
0.2202 0.2064 0.2309 0.2064 0.0043 2.15% 2021/10/11 1400/07/19

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی