هوگت

HOGT
نرخ فعلی:: 0.001048 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001048 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001048 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات هوگت

در حال حاضر قیمت هوگت چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر هوگت 0.001048 دلار می باشد

قیمت هوگت روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت هوگت روز گذشته برابر با 0.001048 دلار بود

قیمت هوگت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت هوگت نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت هوگت در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای هوگت برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای هوگت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001049 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای هوگت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001048 دلار

قیمت هوگت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هوگت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار هوگت نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت هوگت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هوگت در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.001041 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.67  درصدی یا 0.000007 دلار هوگت نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت هوگت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هوگت در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.013192 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 92.05 درصدی یا 0.012144 دلار هوگت نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت هوگت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هوگت در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.071506 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 98.53 درصدی یا 0.070458 دلار هوگت نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت هوگت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هوگت در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 4 تیر 1400  با رقم 0.211337 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.5 درصدی یا 0.210289 دلار هوگت نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت هوگت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای هوگت برابر است با 0.211604 دلار که در تاریخ یکشنبه 6 تیر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در هوگت چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به هوگت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید هوگت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به هوگت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.67 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در هوگت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به هوگت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 92.05 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در هوگت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به هوگت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  98.53 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در هوگت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 4 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به هوگت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 99.5 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوگت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوگت، 0.67 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوگت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوگت، 0.67 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوگت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوگت،  0.67 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوگت نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوگت،  0.67 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوگت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوگت،  0.67 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوگت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوگت،  0.67 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هوگت نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هوگت،  0.67 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات هوگت

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین