HitChain

HitChain
نرخ فعلی:: 0.000242 2.11
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000242 2.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000242 2.11
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۲۰:۵۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.000242
قیمت ریالی 100
بالاترین قیمت روز 0.000265
پایین ترین قیمت روز 0.000232
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.000237
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۵:۲۰:۵۰
نرخ روز گذشته 0.000237
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 2.11%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,706,327 ریال
سکه
9,165,681 ریال
دلار
8,997,004 ریال
یورو
9,193,842 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0001 29.9606% 1400/02/20
یک ماه 0.0001 117.1572% 1399/03/04
شش ماه 0.0001 117.1572% 1399/03/04
یک سال 0.0002 188.8173% 1399/02/29
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 8.96

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 9.41
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 7.17

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 6.22% 0
1400/02/26 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 34.87% 0.0001
1400/02/22 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.12% 0
1400/02/21 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.05% 0
1400/02/20 0.0004 0.0003 0.0004 0.0003 9.93% 0
1400/02/19 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 4.37% 0
1400/02/18 0.0005 0.0004 0.0005 0.0004 28.88% 0.0001
1400/02/17 0.0005 0.0005 0.0006 0.0005 31.96% 0.0001
1400/02/16 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2.74% 0
1400/02/15 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 256.94% 0.0003
1399/03/4 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 32.30% 0
1399/02/30 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.53% 0
1399/02/29 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 12.03% 0
1399/02/27 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 6.09% 0
1399/02/26 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.97% 0
1399/02/25 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 1.69% 0
1399/02/24 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 9.21% 0
1399/02/23 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 6.12% 0
1399/02/22 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2.01% 0
1399/02/21 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 19.57% 0
1399/02/20 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.42% 0
1399/02/19 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 1.43% 0
1399/02/18 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 8.94% 0
1399/02/17 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 1.75% 0
1399/02/16 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 1.75% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.000242 05:20:50 - 0.41% - 2.11%
0.000243 05:01:38 - 2.10% - 2.53%
0.000238 04:46:55 - 1.28% - 0.42%
0.000235 04:41:08 - 1.70% - 0.85%
0.000239 04:21:08 - 0.42% - 0.84%
0.000238 04:01:55 - 2.59% - 0.42%
0.000232 03:41:01 - 3.45% - 2.16%
0.000240 03:21:06 - 0.42% - 1.27%
0.000241 03:03:16 - 0.41% - 1.69%
0.000242 03:01:38 - 0.83% - 2.11%
0.000240 02:48:56 - 0.42% - 1.27%
0.000239 02:41:00 - 1.26% - 0.84%
0.000242 02:20:52 - 0.41% - 2.11%
0.000243 02:02:00 - 9.05% - 2.53%
0.000265 01:43:07 - 0.38% - 11.81%
0.000264 01:41:09 - 6.88% - 11.39%
0.000247 01:24:50 - 0.41% - 4.22%
0.000246 01:22:15 - 3.80% - 3.80%
0.000237 01:04:07 - 0.85% - -
0.000235 01:01:57 - 2.98% - 0.85%
0.000242 00:46:03 - 0.83% - 2.11%
0.000240 00:42:27 - 0.42% - 1.27%
0.000239 00:31:48 - 0.42% - 0.84%
0.000238 00:22:44 - 0.42% - 0.42%
0.000237 00:16:38 - - - -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی