Help The Homeless Coin

Help The Homeless Coin
نرخ فعلی:: 0.00003613 6.12
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00003613 6.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00003613 6.12
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۵۵:۲۷

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.00003613
قیمت ریالی 300
بالاترین قیمت روز 0.00007377
پایین ترین قیمت روز 0.00003474
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.00003810
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۹:۵۵:۲۷
نرخ روز گذشته 0.00003834
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 6.12%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,899,201 ریال
سکه
8,963,585 ریال
دلار
9,094,084 ریال
یورو
9,167,100 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0000 5.7670% 1400/02/17
یک ماه 0.0001 64.7924% 1398/07/09
شش ماه 0.0001 64.7924% 1398/07/09
یک سال 0.0001 64.7924% 1398/07/09
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 5.46
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 6.59
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 7.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 8.58
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 9.18
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 9.69
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 9.96

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 5.42
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 4.18
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 2.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 1.39
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 8.36
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 4.18
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 2.09

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) -1.63 9.18 -1.26 -2.04 -
حمایت 2 (S2) 9.18 2.40 -9.40 7.14 -
حمایت 1 (S1) 2.26 3.33 -6.15 1.85 1.59
نقطه پیوت (PP) 4.82 4.82 4.82 4.61 4.48
مقاومت 1 (R1) 6.16 6.31 7.84 5.76 5.49
مقاومت 2 (R2) 8.72 7.23 8.16 8.52 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 8.72 8.49 9.66 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 50.29% 0
1400/02/19 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 31.16% 0
1400/02/18 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 28.60% 0
1400/02/17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 184.84% 0.0001
1400/02/16 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 120.29% 0.0001
1400/02/15 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 132.33% 0.0001
1398/07/9 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 132.33% 0.0001
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.00003613 19:55:27 - 4% - 6.12%
0.00003474 19:39:36 - 0.09% - 10.36%
0.00003477 19:24:36 - 0.03% - 10.27%
0.00003478 19:09:31 - 0.03% - 10.24%
0.00003477 18:55:12 - 0.89% - 10.27%
0.00003508 18:39:36 - 0.03% - 9.29%
0.00003507 18:23:36 - 0.14% - 9.32%
0.00003502 18:09:38 - 0.03% - 9.48%
0.00003503 17:56:51 - 1.03% - 9.45%
0.00003539 17:39:42 - 1.02% - 8.34%
0.00003575 16:24:49 - 0.06% - 7.24%
0.00003573 16:09:47 - 1.20% - 7.30%
0.00003616 15:39:38 - 1.36% - 6.03%
0.00003665 15:08:52 - 0.05% - 4.61%
0.00003663 14:55:47 - 0.03% - 4.67%
0.00003664 14:24:59 - 0.03% - 4.64%
0.00003663 14:09:23 - 0.05% - 4.67%
0.00003661 13:24:53 - 101.50% - 4.73%
0.00007377 13:09:45 - 0.09% - 92.41%
0.00007370 12:56:01 - 0.07% - 92.23%
0.00007365 12:41:08 - 0.01% - 92.10%
0.00007364 12:25:31 - 0.03% - 92.07%
0.00007366 12:11:15 - 0.18% - 92.12%
0.00007353 11:54:38 - 0.14% - 91.78%
0.00007343 11:42:12 - 0.03% - 91.52%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی