هکتور دائو

Hector DAO
نرخ فعلی:: 56.99 3.7
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 56.99 3.7

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 56.99 3.7

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات هکتور دائو

در حال حاضر قیمت هکتور دائو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر هکتور دائو 56.99 دلار می باشد

قیمت هکتور دائو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت هکتور دائو روز گذشته برابر با 59.1 دلار بود

قیمت هکتور دائو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت هکتور دائو نسبت به روز گذشته 2.11 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت هکتور دائو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای هکتور دائو برابر با 58.84 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای هکتور دائو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

58.84 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای هکتور دائو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

56.79 دلار

قیمت هکتور دائو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هکتور دائو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 82.31 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 30.76 درصدی یا 25.32 دلار هکتور دائو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت هکتور دائو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هکتور دائو در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 66.44 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.22  درصدی یا 9.45 دلار هکتور دائو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت هکتور دائو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هکتور دائو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 74.422131 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.42 درصدی یا 17.432131 دلار هکتور دائو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت هکتور دائو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هکتور دائو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 74.422131 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.42 درصدی یا 17.432131 دلار هکتور دائو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت هکتور دائو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هکتور دائو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 74.422131 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.42 درصدی یا 17.432131 دلار هکتور دائو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت هکتور دائو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای هکتور دائو برابر است با 315.39 دلار که در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در هکتور دائو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به هکتور دائو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.00236 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید هکتور دائو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به هکتور دائو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.22 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در هکتور دائو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به هکتور دائو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 23.42 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در هکتور دائو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به هکتور دائو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  23.42 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در هکتور دائو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به هکتور دائو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 23.42 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هکتور دائو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هکتور دائو، 14.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هکتور دائو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هکتور دائو، 14.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هکتور دائو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هکتور دائو،  14.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هکتور دائو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هکتور دائو،  14.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هکتور دائو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 16.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هکتور دائو،  14.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هکتور دائو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هکتور دائو،  14.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هکتور دائو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هکتور دائو،  14.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات هکتور دائو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین