هاش بریدج اوراکل

HashBridge Oracle
نرخ فعلی:: 0.007211 0.4
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.007211 0.4

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.007211 0.4

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات هاش بریدج اوراکل

در حال حاضر قیمت هاش بریدج اوراکل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر هاش بریدج اوراکل 0.007211 دلار می باشد

قیمت هاش بریدج اوراکل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت هاش بریدج اوراکل روز گذشته برابر با 0.00724 دلار بود

قیمت هاش بریدج اوراکل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت هاش بریدج اوراکل نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت هاش بریدج اوراکل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای هاش بریدج اوراکل برابر با 0.007249 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای هاش بریدج اوراکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.007249 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای هاش بریدج اوراکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.007209 دلار

قیمت هاش بریدج اوراکل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هاش بریدج اوراکل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.019925 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 63.8 درصدی یا 0.012714 دلار هاش بریدج اوراکل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت هاش بریدج اوراکل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هاش بریدج اوراکل در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.007743 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.87  درصدی یا 0.000532 دلار هاش بریدج اوراکل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت هاش بریدج اوراکل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هاش بریدج اوراکل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.013013 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 44.58 درصدی یا 0.005802 دلار هاش بریدج اوراکل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت هاش بریدج اوراکل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هاش بریدج اوراکل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 0.023272 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 69.01 درصدی یا 0.016061 دلار هاش بریدج اوراکل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت هاش بریدج اوراکل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هاش بریدج اوراکل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 اسفند 1399  با رقم 75.635012 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.99 درصدی یا 75.627801 دلار هاش بریدج اوراکل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت هاش بریدج اوراکل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای هاش بریدج اوراکل برابر است با 75.635012 دلار که در تاریخ یکشنبه 3 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در هاش بریدج اوراکل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به هاش بریدج اوراکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.110375 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید هاش بریدج اوراکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به هاش بریدج اوراکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.87 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در هاش بریدج اوراکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به هاش بریدج اوراکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 44.58 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در هاش بریدج اوراکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به هاش بریدج اوراکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  69.01 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در هاش بریدج اوراکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 اسفند 1399 بخشی از سرمایه خود را به هاش بریدج اوراکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 99.99 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاش بریدج اوراکل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاش بریدج اوراکل، 6.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاش بریدج اوراکل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاش بریدج اوراکل، 6.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاش بریدج اوراکل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاش بریدج اوراکل،  6.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاش بریدج اوراکل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاش بریدج اوراکل،  6.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاش بریدج اوراکل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 16.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاش بریدج اوراکل،  6.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاش بریدج اوراکل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاش بریدج اوراکل،  6.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاش بریدج اوراکل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاش بریدج اوراکل،  6.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات هاش بریدج اوراکل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین