هش بیت چین

HashBit BlockChain
نرخ فعلی:: 0.000060 100
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000060 100

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000060 100

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات هش بیت چین

در حال حاضر قیمت هش بیت چین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر هش بیت چین 0.00006 دلار می باشد

قیمت هش بیت چین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت هش بیت چین روز گذشته برابر با 0.00003 دلار بود

قیمت هش بیت چین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت هش بیت چین نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت هش بیت چین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای هش بیت چین برابر با 0.000031 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای هش بیت چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000068 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای هش بیت چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000031 دلار

قیمت هش بیت چین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هش بیت چین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  با رقم 0.00003 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 100 درصدی یا 0.00003 دلار هش بیت چین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت هش بیت چین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هش بیت چین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.001938 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 96.9  درصدی یا 0.001878 دلار هش بیت چین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت هش بیت چین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هش بیت چین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.00039 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 84.61 درصدی یا 0.00033 دلار هش بیت چین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت هش بیت چین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هش بیت چین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.00039 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 84.61 درصدی یا 0.00033 دلار هش بیت چین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت هش بیت چین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هش بیت چین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.00039 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 84.61 درصدی یا 0.00033 دلار هش بیت چین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت هش بیت چین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای هش بیت چین برابر است با 0.055801 دلار که در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در هش بیت چین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به هش بیت چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 200 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید هش بیت چین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به هش بیت چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 96.9 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در هش بیت چین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به هش بیت چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 84.61 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در هش بیت چین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به هش بیت چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  84.61 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در هش بیت چین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به هش بیت چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 84.61 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هش بیت چین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هش بیت چین، 96.9 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هش بیت چین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هش بیت چین، 96.9 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هش بیت چین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هش بیت چین،  96.9 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هش بیت چین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هش بیت چین،  96.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هش بیت چین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هش بیت چین،  96.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هش بیت چین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هش بیت چین،  96.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هش بیت چین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هش بیت چین،  96.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات هش بیت چین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین