گرید

Greed
نرخ فعلی:: 0.007761 17.27
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.007761 17.27

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.007761 17.27

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گرید

در حال حاضر قیمت گرید چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گرید 0.007761 دلار می باشد

قیمت گرید روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گرید روز گذشته برابر با 0.009101 دلار بود

قیمت گرید نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گرید نسبت به روز گذشته 0.0013 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت گرید در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گرید برابر با 0.009087 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.009366 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.007667 دلار

قیمت گرید نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گرید در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.009708 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.05 درصدی یا 0.001947 دلار گرید نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گرید نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گرید در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.010405 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 25.41  درصدی یا 0.002644 دلار گرید نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گرید نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گرید در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.012862 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.65 درصدی یا 0.005101 دلار گرید نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گرید نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گرید در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.012862 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.65 درصدی یا 0.005101 دلار گرید نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گرید نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گرید در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.012862 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.65 درصدی یا 0.005101 دلار گرید نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گرید تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گرید برابر است با 0.019451 دلار که در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گرید چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.413002 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گرید چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 25.41 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گرید چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گرید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 39.65 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گرید چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  39.65 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گرید چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گرید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 39.65 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرید نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرید، 25.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرید نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرید، 25.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرید نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرید،  25.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرید نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرید،  25.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرید نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرید،  25.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرید نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرید،  25.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرید نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرید،  25.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گرید

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین