گریت بونتی دیلر

Great Bounty Dealer
نرخ فعلی:: 0.002774 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.002774 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.002774 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گریت بونتی دیلر

در حال حاضر قیمت گریت بونتی دیلر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گریت بونتی دیلر 0.002774 دلار می باشد

قیمت گریت بونتی دیلر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گریت بونتی دیلر روز گذشته برابر با 0.002774 دلار بود

قیمت گریت بونتی دیلر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گریت بونتی دیلر نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت گریت بونتی دیلر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گریت بونتی دیلر برابر با 0.002775 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گریت بونتی دیلر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.002775 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گریت بونتی دیلر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.002774 دلار

قیمت گریت بونتی دیلر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گریت بونتی دیلر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.002915 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.83 درصدی یا 0.000141 دلار گریت بونتی دیلر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گریت بونتی دیلر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گریت بونتی دیلر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.002991 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.25  درصدی یا 0.000217 دلار گریت بونتی دیلر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گریت بونتی دیلر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گریت بونتی دیلر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.020298 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 86.33 درصدی یا 0.017524 دلار گریت بونتی دیلر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گریت بونتی دیلر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گریت بونتی دیلر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.020298 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 86.33 درصدی یا 0.017524 دلار گریت بونتی دیلر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گریت بونتی دیلر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گریت بونتی دیلر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.020298 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 86.33 درصدی یا 0.017524 دلار گریت بونتی دیلر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گریت بونتی دیلر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گریت بونتی دیلر برابر است با 0.020298 دلار که در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گریت بونتی دیلر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گریت بونتی دیلر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گریت بونتی دیلر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به گریت بونتی دیلر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.25 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گریت بونتی دیلر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گریت بونتی دیلر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 86.33 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گریت بونتی دیلر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گریت بونتی دیلر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  86.33 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گریت بونتی دیلر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گریت بونتی دیلر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 86.33 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریت بونتی دیلر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریت بونتی دیلر، 7.25 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریت بونتی دیلر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریت بونتی دیلر، 7.25 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریت بونتی دیلر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریت بونتی دیلر،  7.25 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریت بونتی دیلر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریت بونتی دیلر،  7.25 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریت بونتی دیلر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 34.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریت بونتی دیلر،  7.25 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریت بونتی دیلر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریت بونتی دیلر،  7.25 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریت بونتی دیلر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 48.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریت بونتی دیلر،  7.25 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گریت بونتی دیلر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین