گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس

Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX
نرخ فعلی:: 31.32 0.06
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 31.32 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 31.32 0.06

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس

در حال حاضر قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس 31.32 دلار می باشد

قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس روز گذشته برابر با 31.3 دلار بود

قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به روز گذشته 0.02 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس برابر با 31.32 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

31.32 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

31.27 دلار

قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 31.61 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.91 درصدی یا 0.29 دلار گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 34.47 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.13  درصدی یا 3.15 دلار گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 47.505 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 34.07 درصدی یا 16.185 دلار گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 25.865 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 21.09 درصدی یا 5.455 دلار گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 30.3 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.36 درصدی یا 1.02 دلار گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس برابر است با 57.135 دلار که در تاریخ دوشنبه 4 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.69797 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.13 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 34.07 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  21.09 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.36 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس، 9.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس، 9.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس،  9.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس،  9.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس،  9.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس،  9.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس،  9.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گری اسکیل بیت کوین تراست توکنایزد استاک اف تی ایکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین