گولم

Golem
نرخ فعلی:: 0.437556 3.93
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.437556 3.93
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.437556 3.93
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۰۷:۳۶:۵۵

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.4582 0.4486 0.4713 0.4555 0.0043 0.95% 2021/09/28 1400/07/6
0.4481 0.4101 0.4613 0.4598 0.0117 2.6% 2021/09/27 1400/07/5
0.4605 0.4380 0.4635 0.4481 0.0043 0.95% 2021/09/25 1400/07/3
0.4787 0.4285 0.4862 0.4524 0.0253 5.59% 2021/09/24 1400/07/2
0.4759 0.4759 0.4779 0.4777 0.0253 5.59% 2021/09/23 1400/07/1

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی