گلد پوکر

Gold Poker
نرخ فعلی:: 0.004727 18.47
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.004727 18.47
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.004727 18.47
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

گلد پوکر در روز جاری

۱۲:۲۹:۵۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.004727 12:29:51 - 0.30% 0.0009 18.47% 0.0009 18.17% 0.0009 -
0.004741 12:24:06 - 0.30% 0.0009 18.12% 0.0008 17.82% 0.0008 -
0.004727 12:11:53 - 0.02% 0.0009 18.47% 0.0009 18.17% 0.0009 -
0.004726 12:09:19 - 0.72% 0.0009 18.49% 0.0009 18.20% 0.0009 -
0.004692 11:53:22 - 0.15% 0.0009 19.35% 0.0009 19.05% 0.0009 -
0.004685 11:50:44 0.0001 2.56% 0.0009 19.53% 0.0009 19.23% 0.0009 -
0.004805 11:38:53 - 0.08% 0.0008 16.55% 0.0008 16.25% 0.0008 -
0.004809 11:29:30 - 0.19% 0.0008 16.45% 0.0008 16.16% 0.0008 -
0.004818 11:23:58 - 0.35% 0.0008 16.23% 0.0008 15.94% 0.0008 -
0.004835 11:09:44 - 0.66% 0.0008 15.82% 0.0008 15.53% 0.0007 -
0.004867 10:50:45 - 0.12% 0.0007 15.06% 0.0007 14.77% 0.0007 -
0.004861 10:36:01 - 0.08% 0.0007 15.20% 0.0007 14.91% 0.0007 -
0.004865 10:29:35 - 0.12% 0.0007 15.11% 0.0007 14.82% 0.0007 -
0.004871 10:23:38 - 0.02% 0.0007 14.97% 0.0007 14.68% 0.0007 -
0.004872 10:11:39 - 0.08% 0.0007 14.94% 0.0007 14.66% 0.0007 -
0.004868 10:08:43 - 0.14% 0.0007 15.04% 0.0007 14.75% 0.0007 -
0.004861 09:52:55 - 0.04% 0.0007 15.20% 0.0007 14.91% 0.0007 -
0.004863 09:49:56 - 0.14% 0.0007 15.16% 0.0007 14.87% 0.0007 -
0.004870 09:35:30 - 0.02% 0.0007 14.99% 0.0007 14.70% 0.0007 -
0.004869 09:29:27 - 0.04% 0.0007 15.01% 0.0007 14.73% 0.0007 -
0.004871 09:23:18 - 0.41% 0.0007 14.97% 0.0007 14.68% 0.0007 -
0.004891 09:11:31 - 0.02% 0.0007 14.50% 0.0007 14.21% 0.0007 -
0.004892 09:08:34 - 0.12% 0.0007 14.47% 0.0007 14.19% 0.0007 -
0.004898 08:50:26 - 0.04% 0.0007 14.33% 0.0007 14.05% 0.0007 -
0.004896 08:35:42 - 0.14% 0.0007 14.38% 0.0007 14.09% 0.0007 -
0.004903 08:29:00 - 0.14% 0.0007 14.22% 0.0007 13.93% 0.0007 -
0.004910 08:23:24 - 0.20% 0.0007 14.05% 0.0007 13.77% 0.0007 -
0.004900 08:11:11 - 0.02% 0.0007 14.29% 0.0007 14% 0.0007 -
0.004899 08:08:26 - 0.80% 0.0007 14.31% 0.0007 14.02% 0.0007 -
0.004860 07:50:03 - 0.16% 0.0007 15.23% 0.0007 14.94% 0.0007 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی