گلوبال دیجیتال کانتنت

Global Digital Content
نرخ فعلی:: 0.011488 6.66
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.011488 6.66

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.011488 6.66

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گلوبال دیجیتال کانتنت

در حال حاضر قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گلوبال دیجیتال کانتنت 0.011488 دلار می باشد

قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت روز گذشته برابر با 0.012231 دلار بود

قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به روز گذشته 0.0007 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گلوبال دیجیتال کانتنت برابر با 0.012233 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گلوبال دیجیتال کانتنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.012346 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گلوبال دیجیتال کانتنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.010807 دلار

قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گلوبال دیجیتال کانتنت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.012138 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.35 درصدی یا 0.00065 دلار گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گلوبال دیجیتال کانتنت در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.017773 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.36  درصدی یا 0.006285 دلار گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گلوبال دیجیتال کانتنت در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.01007 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.08 درصدی یا 0.001418 دلار گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گلوبال دیجیتال کانتنت در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 0.004951 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 132.02 درصدی یا 0.006537 دلار گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گلوبال دیجیتال کانتنت در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 0.004512 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 154.62 درصدی یا 0.006976 دلار گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گلوبال دیجیتال کانتنت برابر است با 0.022253 دلار که در تاریخ پنجشنبه 18 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گلوبال دیجیتال کانتنت چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گلوبال دیجیتال کانتنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.277085 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گلوبال دیجیتال کانتنت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به گلوبال دیجیتال کانتنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 35.36 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گلوبال دیجیتال کانتنت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گلوبال دیجیتال کانتنت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 14.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گلوبال دیجیتال کانتنت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گلوبال دیجیتال کانتنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  132.02 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گلوبال دیجیتال کانتنت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به گلوبال دیجیتال کانتنت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 154.62 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت، 35.36 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت، 35.36 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت،  35.36 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت،  35.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت،  35.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت،  35.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلوبال دیجیتال کانتنت نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 32.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلوبال دیجیتال کانتنت،  35.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گلوبال دیجیتال کانتنت

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین