گیولی کوین

GIVLY Coin
نرخ فعلی:: 0.001185 37.47
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001185 37.47

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001185 37.47

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گیولی کوین

در حال حاضر قیمت گیولی کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گیولی کوین 0.001185 دلار می باشد

قیمت گیولی کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گیولی کوین روز گذشته برابر با 0.001628 دلار بود

قیمت گیولی کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گیولی کوین نسبت به روز گذشته 0.0004 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت گیولی کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گیولی کوین برابر با 0.001629 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گیولی کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001629 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گیولی کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00094 دلار

قیمت گیولی کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گیولی کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.001684 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 29.63 درصدی یا 0.000499 دلار گیولی کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گیولی کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گیولی کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.001837 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.49  درصدی یا 0.000652 دلار گیولی کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گیولی کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گیولی کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.004077 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 70.93 درصدی یا 0.002892 دلار گیولی کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گیولی کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گیولی کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.004531 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 73.84 درصدی یا 0.003346 دلار گیولی کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گیولی کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گیولی کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 0.001824 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.03 درصدی یا 0.000639 دلار گیولی کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گیولی کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گیولی کوین برابر است با 0.061717 دلار که در تاریخ پنجشنبه 13 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گیولی کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گیولی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 63.453815 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گیولی کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به گیولی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 35.49 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گیولی کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گیولی کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 70.93 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گیولی کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به گیولی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  73.84 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گیولی کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به گیولی کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 35.03 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیولی کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیولی کوین، 35.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیولی کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیولی کوین، 35.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیولی کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیولی کوین،  35.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیولی کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیولی کوین،  35.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیولی کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیولی کوین،  35.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیولی کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیولی کوین،  35.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیولی کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیولی کوین،  35.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گیولی کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین