گینزا نتورک

GINZA NETWORK
نرخ فعلی:: 0.473144 3.24
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.473144 3.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.473144 3.24

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گینزا نتورک

در حال حاضر قیمت گینزا نتورک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گینزا نتورک 0.473144 دلار می باشد

قیمت گینزا نتورک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گینزا نتورک روز گذشته برابر با 0.488329 دلار بود

قیمت گینزا نتورک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گینزا نتورک نسبت به روز گذشته 0.0152 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت گینزا نتورک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گینزا نتورک برابر با 0.48824 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گینزا نتورک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.491351 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گینزا نتورک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.47002 دلار

قیمت گینزا نتورک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گینزا نتورک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.530906 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.87 درصدی یا 0.057762 دلار گینزا نتورک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گینزا نتورک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گینزا نتورک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 1.11 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 57.37  درصدی یا 0.636856 دلار گینزا نتورک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گینزا نتورک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گینزا نتورک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 2.408624 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 80.35 درصدی یا 1.93548 دلار گینزا نتورک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گینزا نتورک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گینزا نتورک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 2.408624 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 80.35 درصدی یا 1.93548 دلار گینزا نتورک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گینزا نتورک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گینزا نتورک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 2.408624 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 80.35 درصدی یا 1.93548 دلار گینزا نتورک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گینزا نتورک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گینزا نتورک برابر است با 2.476209 دلار که در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گینزا نتورک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گینزا نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.739033 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گینزا نتورک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گینزا نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 57.37 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گینزا نتورک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گینزا نتورک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 80.35 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گینزا نتورک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گینزا نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  80.35 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گینزا نتورک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گینزا نتورک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 80.35 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گینزا نتورک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گینزا نتورک، 57.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گینزا نتورک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گینزا نتورک، 57.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گینزا نتورک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گینزا نتورک،  57.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گینزا نتورک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گینزا نتورک،  57.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گینزا نتورک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گینزا نتورک،  57.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گینزا نتورک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گینزا نتورک،  57.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گینزا نتورک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گینزا نتورک،  57.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گینزا نتورک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین