گین کوین(گلوبال اینترنت ریت)

GINCOIN (Global Interest Rate)
نرخ فعلی:: 0.040710 0.25
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.040710 0.25

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.040710 0.25

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گین کوین(گلوبال اینترنت ریت)

در حال حاضر قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) 0.04071 دلار می باشد

قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) روز گذشته برابر با 0.04081 دلار بود

قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) برابر با 0.044615 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.045833 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.040216 دلار

قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.050617 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.57 درصدی یا 0.009907 دلار گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.04822 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 15.57  درصدی یا 0.00751 دلار گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.066503 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.78 درصدی یا 0.025793 دلار گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 20 مهر 1400  با رقم 0.078149 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.9 درصدی یا 0.037439 دلار گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 20 مهر 1400  با رقم 0.078149 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.9 درصدی یا 0.037439 دلار گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) برابر است با 0.092079 دلار که در تاریخ یکشنبه 2 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.930202 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 15.57 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گین کوین(گلوبال اینترنت ریت)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 38.78 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 20 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  47.9 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 20 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گین کوین(گلوبال اینترنت ریت)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 47.9 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت)، 15.57 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت)، 15.57 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت)،  15.57 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت)،  15.57 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت)،  15.57 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت)،  15.57 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گین کوین(گلوبال اینترنت ریت) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گین کوین(گلوبال اینترنت ریت)،  15.57 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گین کوین(گلوبال اینترنت ریت)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین