گیم استیشن

GameStation
نرخ فعلی:: 0.233522 1.89
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.233522 1.89

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.233522 1.89

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گیم استیشن

در حال حاضر قیمت گیم استیشن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گیم استیشن 0.233522 دلار می باشد

قیمت گیم استیشن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گیم استیشن روز گذشته برابر با 0.237321 دلار بود

قیمت گیم استیشن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گیم استیشن نسبت به روز گذشته 0.0038 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت گیم استیشن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گیم استیشن برابر با 0.2358 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گیم استیشن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.260097 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گیم استیشن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.231378 دلار

قیمت گیم استیشن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گیم استیشن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.278127 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 16.03 درصدی یا 0.044605 دلار گیم استیشن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گیم استیشن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گیم استیشن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.664446 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 64.85  درصدی یا 0.430924 دلار گیم استیشن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گیم استیشن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گیم استیشن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 1.206154 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 80.63 درصدی یا 0.972632 دلار گیم استیشن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گیم استیشن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گیم استیشن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 1.206154 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 80.63 درصدی یا 0.972632 دلار گیم استیشن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گیم استیشن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گیم استیشن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 1.206154 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 80.63 درصدی یا 0.972632 دلار گیم استیشن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گیم استیشن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گیم استیشن برابر است با 2.824589 دلار که در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گیم استیشن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گیم استیشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.684498 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گیم استیشن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گیم استیشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 64.85 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گیم استیشن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گیم استیشن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 80.63 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گیم استیشن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گیم استیشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  80.63 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گیم استیشن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گیم استیشن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 80.63 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیم استیشن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.46  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیم استیشن، 64.85 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیم استیشن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیم استیشن، 64.85 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیم استیشن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیم استیشن،  64.85 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیم استیشن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیم استیشن،  64.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیم استیشن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیم استیشن،  64.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیم استیشن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیم استیشن،  64.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گیم استیشن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گیم استیشن،  64.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گیم استیشن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین