Game Stars

Game Stars
نرخ فعلی:: 0.273547 0.78
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.273547 0.78
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.273547 0.78
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۲۱:۱۷

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.273547
قیمت ریالی 66,700
بالاترین قیمت روز 0.276291
پایین ترین قیمت روز 0.006457
بیشترین مقدار نوسان روز 0.27
درصد بیشترین نوسان روز 0.22%
نرخ بازگشایی بازار 0.275672
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۴:۲۱:۱۷
نرخ روز گذشته 0.275672
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.78%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0021
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,930,514 ریال
سکه
9,528,302 ریال
دلار
9,299,257 ریال
یورو
9,370,950 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.2514 1,133.6941% 1400/02/20
یک ماه 0.2735 718,814.5861% 1399/03/04
شش ماه 0.2735 718,814.5861% 1399/03/04
یک سال 0.2735 1,060,570.8026% 1399/02/27
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.07
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.07
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.06
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.17 0.08 0.06 0.12 -
حمایت 2 (S2) 0.08 0.01 0.04 0.06 -
حمایت 1 (S1) 0.09 0.08 0.01 0.14 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.18 0.18 0.18 0.20 0.14
مقاومت 1 (R1) 0.36 0.28 0.56 0.41 0.27
مقاومت 2 (R2) 0.45 0.35 0.58 0.47 -
مقاومت 3 (R3) 0.63 0.45 0.61 0.68 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/26 0.0068 0.0016 0.2785 0.0016 20,087.37% 0.3292
1400/02/22 0.0222 0.0000 0.3309 0.3309 12,844.87% 0.3283
1400/02/21 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 767.49% 0.0196
1400/02/20 0.0000 0.0000 0.0222 0.0222 - 0
1400/02/18 0.0000 0.0000 0.0222 0.0222 - 0
1400/02/17 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 1,129.81% 0.2505
1400/02/16 0.0000 0.0000 0.2727 0.2727 1,129.81% 0.2505
1400/02/15 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 58,173.32% 0.0221
1399/03/4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 31.03% 0
1399/02/30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.35% 0
1399/02/29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.21% 0
1399/02/27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.03% 0
1399/02/26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.36% 0
1399/02/25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.29% 0
1399/02/24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.16% 0
1399/02/23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.86% 0
1399/02/22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.71% 0
1399/02/21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.67% 0
1399/02/20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.14% 0
1399/02/19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.97% 0
1399/02/18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.91% 0
1399/02/17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.57% 0
1399/02/16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.18% 0
1399/02/15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.98% 0
1399/02/14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.98% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.273547 04:21:17 0.0018 0.66% 0.0021 0.78%
0.275363 04:02:22 0.002 0.75% 0.0003 0.11%
0.273321 03:41:07 0.0016 0.57% 0.0024 0.86%
0.274871 03:21:17 0.0007 0.26% 0.0008 0.29%
0.274152 03:02:14 0.2677 4,145.81% 0.0015 0.55%
0.006457 02:42:24 0.2678 4,146.66% 0.2692 4,169.35%
0.274207 02:21:18 0.0026 0.96% 0.0015 0.53%
0.271600 02:02:40 0.0003 0.10% 0.0041 1.50%
0.271327 01:42:23 0.0013 0.47% 0.0043 1.60%
0.272614 01:21:28 0.0027 0.98% 0.0031 1.12%
0.275299 01:02:17 0.001 0.36% 0.0004 0.14%
0.276291 00:42:20 0.0023 0.84% 0.0006 0.22%
0.273980 00:22:36 0.0017 0.62% 0.0017 0.62%
0.275672 00:07:59 - - - -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی