گلکسی نتورک

GALAXY NETWORK
نرخ فعلی:: 0.004180 22.29
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.004180 22.29

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.004180 22.29

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گلکسی نتورک

در حال حاضر قیمت گلکسی نتورک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گلکسی نتورک 0.00418 دلار می باشد

قیمت گلکسی نتورک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گلکسی نتورک روز گذشته برابر با 0.003416 دلار بود

قیمت گلکسی نتورک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گلکسی نتورک نسبت به روز گذشته 0.0008 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت گلکسی نتورک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گلکسی نتورک برابر با 0.003419 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گلکسی نتورک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00418 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گلکسی نتورک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.003136 دلار

قیمت گلکسی نتورک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گلکسی نتورک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.003663 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.11 درصدی یا 0.000517 دلار گلکسی نتورک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گلکسی نتورک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گلکسی نتورک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.005182 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.33  درصدی یا 0.001002 دلار گلکسی نتورک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گلکسی نتورک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گلکسی نتورک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 0.009146 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 54.29 درصدی یا 0.004966 دلار گلکسی نتورک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گلکسی نتورک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گلکسی نتورک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 0.013601 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 69.26 درصدی یا 0.009421 دلار گلکسی نتورک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گلکسی نتورک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گلکسی نتورک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399  با رقم 0.014019 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 70.18 درصدی یا 0.009839 دلار گلکسی نتورک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گلکسی نتورک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گلکسی نتورک برابر است با 0.052192 دلار که در تاریخ شنبه 10 آبان 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گلکسی نتورک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گلکسی نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 22 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گلکسی نتورک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گلکسی نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 19.33 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گلکسی نتورک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گلکسی نتورک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 54.29 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گلکسی نتورک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به گلکسی نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  69.26 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گلکسی نتورک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به گلکسی نتورک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 70.18 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلکسی نتورک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.16  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلکسی نتورک، 19.33 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلکسی نتورک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلکسی نتورک، 19.33 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلکسی نتورک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلکسی نتورک،  19.33 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلکسی نتورک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلکسی نتورک،  19.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلکسی نتورک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلکسی نتورک،  19.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلکسی نتورک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلکسی نتورک،  19.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گلکسی نتورک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گلکسی نتورک،  19.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گلکسی نتورک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین