فان فر

FunFair
نرخ فعلی:: 0.020727 1.09
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.020727 1.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.020727 1.09
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فان فر در روز جاری

۰۳:۰۵:۱۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.020727 03:05:15 - 0.05% 0.0002 1.09% 0.0002 1.09% 0.0009 -
0.020716 02:49:51 0.0001 0.31% 0.0002 1.14% 0.0002 1.14% 0.0009 -
0.020653 02:34:53 - 0.14% 0.0003 1.45% 0.0003 1.45% 0.001 -
0.020681 02:28:56 0.0001 0.58% 0.0003 1.31% 0.0003 1.31% 0.001 -
0.020800 02:19:53 - 0.23% 0.0002 0.73% 0.0002 0.73% 0.0008 -
0.020752 02:11:11 - 0.20% 0.0002 0.96% 0.0002 0.96% 0.0009 -
0.020794 02:05:25 - 0.12% 0.0002 0.76% 0.0002 0.76% 0.0008 -
0.020819 01:50:03 0.0001 0.44% 0.0001 0.64% 0.0001 0.64% 0.0008 -
0.020727 01:35:11 - 0.18% 0.0002 1.09% 0.0002 1.09% 0.0009 -
0.020764 01:28:29 0.0001 0.60% 0.0002 0.91% 0.0002 0.91% 0.0009 -
0.020889 01:19:34 0.0001 0.56% 0.0001 0.30% 0.0001 0.30% 0.0008 -
0.020772 01:10:50 0.0001 0.72% 0.0002 0.87% 0.0002 0.87% 0.0009 -
0.020921 01:04:50 0.0001 0.55% - 0.15% - 0.15% 0.0007 -
0.021037 00:49:45 - 0.12% 0.0001 0.41% 0.0001 0.41% 0.0006 -
0.021012 00:34:48 - 0.13% 0.0001 0.29% 0.0001 0.29% 0.0006 -
0.021039 00:28:38 0.0002 1.03% 0.0001 0.42% 0.0001 0.42% 0.0006 -
0.020824 00:19:38 0.0001 0.61% 0.0001 0.61% 0.0001 0.61% 0.0008 -
0.020952 00:16:46 - - - - - - 0.0007 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی