فاکشن ایکس

Function X
نرخ فعلی:: 1.23 0.81
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.23 0.81
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.23 0.81
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه فاکشن ایکس

۲۱:۱۱:۵۱
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1.36 1.18 1.36 1.26 0.09 7.14% 2021/10/27 1400/08/5
1.36 1.32 1.37 1.35 0.01 0.75% 2021/10/26 1400/08/4
1.32 1.29 1.42 1.34 0.03 2.29% 2021/10/25 1400/08/3
1.38 1.28 1.41 1.31 0.06 4.58% 2021/10/24 1400/08/2
1.35 1.30 1.49 1.37 0.01 0.74% 2021/10/23 1400/08/1
1.35 1.32 1.45 1.36 - - 2021/10/22 1400/07/30
1.26 1.26 1.67 1.36 0.08 6.25% 2021/10/21 1400/07/29
1.16 1.14 1.63 1.28 0.13 11.3% 2021/10/20 1400/07/28
1.14 1.13 1.16 1.15 - - 2021/10/19 1400/07/27
1.18 1.13 1.18 1.15 0.02 1.74% 2021/10/18 1400/07/26
1.20 1.17 1.23 1.17 0.02 1.71% 2021/10/17 1400/07/25
1.16 1.13 1.26 1.19 0.02 1.71% 2021/10/16 1400/07/24
1.27 1.13 1.27 1.17 0.09 7.69% 2021/10/15 1400/07/23
1.44 1.32 1.48 1.36 0.09 6.62% 2021/10/13 1400/07/21
1.47 1.36 1.66 1.45 0.05 3.45% 2021/10/12 1400/07/20
1.06 1.05 1.81 1.50 0.41 37.61% 2021/10/11 1400/07/19
1.16 1.09 1.17 1.09 0.07 6.42% 2021/10/10 1400/07/18
1.25 1.14 1.26 1.16 - - 2021/10/09 1400/07/17
1.40 1.14 1.60 1.24 - - 2021/10/08 1400/07/16
1.42 1.40 2.02 1.41 - - 2021/10/07 1400/07/15

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی