فوجی کوین

FujiCoin
نرخ فعلی:: 0.000424 0.47
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000424 0.47

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000424 0.47

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فوجی کوین

در حال حاضر قیمت فوجی کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فوجی کوین 0.000424 دلار می باشد

قیمت فوجی کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فوجی کوین روز گذشته برابر با 0.000422 دلار بود

قیمت فوجی کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فوجی کوین نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت فوجی کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فوجی کوین برابر با 0.000421 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فوجی کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000424 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فوجی کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000417 دلار

قیمت فوجی کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فوجی کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.000437 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.97 درصدی یا 0.000013 دلار فوجی کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فوجی کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فوجی کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.000466 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.01  درصدی یا 0.000042 دلار فوجی کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فوجی کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فوجی کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.00062 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 31.64 درصدی یا 0.000196 دلار فوجی کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فوجی کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فوجی کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.000318 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 33.39 درصدی یا 0.000106 دلار فوجی کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فوجی کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فوجی کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.000366 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.71 درصدی یا 0.000058 دلار فوجی کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فوجی کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فوجی کوین برابر است با 0.007612 دلار که در تاریخ دوشنبه 18 دی 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فوجی کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فوجی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.631702 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فوجی کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به فوجی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.01 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فوجی کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به فوجی کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 31.64 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فوجی کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به فوجی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  33.39 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فوجی کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به فوجی کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.71 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوجی کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوجی کوین، 9.01 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوجی کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوجی کوین، 9.01 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوجی کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوجی کوین،  9.01 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوجی کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوجی کوین،  9.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوجی کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوجی کوین،  9.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوجی کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوجی کوین،  9.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوجی کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوجی کوین،  9.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فوجی کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین