فرانتیر

Frontier
نرخ فعلی:: 0.589112 2.65
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.589112 2.65

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.589112 2.65

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

فرانتیر در روز جاری

۲۰:۵۵:۵۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.589112 20:55:59 0.0013 0.22% 0.0156 2.65% 0.0157 2.66% 0.0544 0.4109
0.587831 20:55:59 0.0001 0.01% 0.0169 2.87% 0.017 2.88% 0.0557 0.4122
0.587767 20:45:59 0.0003 0.06% 0.0169 2.88% 0.017 2.90% 0.0558 0.4122
0.588104 20:41:13 0.002 0.34% 0.0166 2.82% 0.0167 2.84% 0.0554 0.4119
0.590107 20:36:14 0.0005 0.08% 0.0146 2.47% 0.0147 2.49% 0.0534 0.4099
0.590606 20:31:19 0.0003 0.05% 0.0141 2.39% 0.0142 2.40% 0.0529 0.4094
0.590897 20:25:46 0.0007 0.13% 0.0138 2.34% 0.0139 2.35% 0.0526 0.4091
0.590157 20:25:30 0.0027 0.45% 0.0146 2.47% 0.0146 2.48% 0.0534 0.4098
0.587501 20:17:25 0.0001 0.01% 0.0172 2.93% 0.0173 2.94% 0.056 0.4125
0.587429 20:10:56 0.0011 0.19% 0.0173 2.94% 0.0174 2.95% 0.0561 0.4126
0.588544 20:06:10 0.0001 0.02% 0.0162 2.75% 0.0162 2.76% 0.055 0.4115
0.588445 19:55:53 0.0001 0.01% 0.0163 2.76% 0.0163 2.78% 0.0551 0.4116
0.588506 19:50:55 - - 0.0162 2.75% 0.0163 2.77% 0.055 0.4115
0.588513 19:45:51 0.0004 0.06% 0.0162 2.75% 0.0163 2.76% 0.055 0.4115
0.588867 19:41:00 0.0003 0.05% 0.0158 2.69% 0.0159 2.70% 0.0547 0.4111
0.588557 19:36:20 0.0012 0.21% 0.0162 2.74% 0.0162 2.76% 0.055 0.4114
0.589768 19:31:21 0.0001 0.01% 0.0149 2.53% 0.015 2.55% 0.0538 0.4102
0.589855 19:25:47 0.0001 0.01% 0.0149 2.52% 0.0149 2.53% 0.0537 0.4101
0.589769 19:24:44 0.0002 0.04% 0.0149 2.53% 0.015 2.55% 0.0538 0.4102
0.589527 19:15:54 0.0015 0.25% 0.0152 2.58% 0.0153 2.59% 0.054 0.4105
0.590978 19:10:59 0.0005 0.08% 0.0137 2.32% 0.0138 2.34% 0.0526 0.409
0.591477 19:05:54 0.0001 0.01% 0.0132 2.24% 0.0133 2.25% 0.0521 0.4085
0.591409 19:01:46 0.0017 0.29% 0.0133 2.25% 0.0134 2.26% 0.0521 0.4086
0.589710 18:56:10 0.0007 0.12% 0.015 2.54% 0.0151 2.56% 0.0538 0.4103
0.590430 18:56:00 0.0011 0.18% 0.0143 2.42% 0.0144 2.43% 0.0531 0.4096
0.589350 18:45:49 0.0012 0.20% 0.0154 2.61% 0.0154 2.62% 0.0542 0.4107
0.588148 18:41:00 0.0011 0.18% 0.0166 2.82% 0.0166 2.83% 0.0554 0.4119
0.587066 18:36:14 0.0006 0.11% 0.0176 3.01% 0.0177 3.02% 0.0565 0.4129
0.587685 18:35:32 0.0011 0.18% 0.017 2.90% 0.0171 2.91% 0.0559 0.4123
0.588748 18:25:42 0.0009 0.16% 0.016 2.71% 0.016 2.72% 0.0548 0.4113
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین