فرنکس

Francs
نرخ فعلی:: 0.005231 1.61
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.005231 1.61

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.005231 1.61

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرنکس

در حال حاضر قیمت فرنکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرنکس 0.005231 دلار می باشد

قیمت فرنکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرنکس روز گذشته برابر با 0.005168 دلار بود

قیمت فرنکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرنکس نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرنکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرنکس برابر با 0.00517 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرنکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.005231 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرنکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.005122 دلار

قیمت فرنکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرنکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.005876 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.97 درصدی یا 0.000645 دلار فرنکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرنکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرنکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.009238 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.37  درصدی یا 0.004007 دلار فرنکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرنکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرنکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.009655 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 45.81 درصدی یا 0.004424 دلار فرنکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرنکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرنکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.008596 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.14 درصدی یا 0.003365 دلار فرنکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرنکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرنکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 0.003583 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 46. درصدی یا 0.001648 دلار فرنکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرنکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرنکس برابر است با 0.188207 دلار که در تاریخ پنجشنبه 21 دی 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرنکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرنکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.336634 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرنکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرنکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 43.37 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرنکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرنکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 45.81 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرنکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرنکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  39.14 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرنکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرنکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 46. درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرنکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرنکس، 43.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرنکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرنکس، 43.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرنکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرنکس،  43.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرنکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرنکس،  43.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرنکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرنکس،  43.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرنکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرنکس،  43.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرنکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرنکس،  43.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرنکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین