فوین

FOIN
نرخ فعلی:: 0.210089 2.55
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.210089 2.55
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.210089 2.55
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فوین در روز جاری

۱۲:۵۴:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.210089 12:54:00 0.0002 0.08% 0.0052 2.55% 0.006 2.93% 0.0079 -
0.210249 12:51:28 0.0007 0.35% 0.0054 2.63% 0.0061 3.01% 0.0077 -
0.210989 12:37:32 0.0001 0.05% 0.0061 2.99% 0.0069 3.37% 0.007 -
0.210885 12:30:19 0.0007 0.35% 0.006 2.94% 0.0068 3.32% 0.0071 -
0.210158 12:24:49 0.0007 0.34% 0.0053 2.58% 0.006 2.96% 0.0078 -
0.210865 12:12:21 0.0007 0.33% 0.006 2.93% 0.0068 3.31% 0.0071 -
0.210175 12:09:55 0.0001 0.05% 0.0053 2.59% 0.0061 2.97% 0.0078 -
0.210070 11:53:37 0.0003 0.15% 0.0052 2.54% 0.006 2.92% 0.0079 -
0.209747 11:51:06 0.0037 1.78% 0.0049 2.38% 0.0056 2.76% 0.0082 -
0.213486 11:39:22 0.0003 0.15% 0.0086 4.21% 0.0094 4.59% 0.0045 -
0.213804 11:29:45 0.0004 0.20% 0.0089 4.36% 0.0097 4.75% 0.0042 -
0.214237 11:24:32 0.0006 0.27% 0.0094 4.57% 0.0101 4.96% 0.0037 -
0.214820 11:12:41 0.0003 0.15% 0.01 4.86% 0.0107 5.25% 0.0031 -
0.215135 11:10:03 0.0011 0.52% 0.0103 5.01% 0.011 5.40% 0.0028 -
0.216255 10:53:25 0.0001 0.05% 0.0114 5.56% 0.0121 5.95% 0.0017 -
0.216367 10:51:01 0.0001 0.03% 0.0115 5.61% 0.0123 6% 0.0016 -
0.216309 10:36:52 0.0002 0.07% 0.0114 5.58% 0.0122 5.98% 0.0017 -
0.216468 10:29:51 - 0.02% 0.0116 5.66% 0.0124 6.05% 0.0015 -
0.216435 10:23:53 0.0049 2.33% 0.0116 5.65% 0.0123 6.04% 0.0015 -
0.211504 10:11:54 0.0001 0.04% 0.0066 3.24% 0.0074 3.62% 0.0065 -
0.211594 10:08:58 0.0116 5.79% 0.0067 3.28% 0.0075 3.67% 0.0064 -
0.200012 09:53:01 0.0001 0.04% 0.0049 2.43% 0.0041 2.05% 0.018 -
0.199930 09:50:15 0.0006 0.28% 0.0049 2.47% 0.0042 2.09% 0.018 -
0.200498 09:35:40 0.0038 1.93% 0.0044 2.18% 0.0036 1.80% 0.0175 -
0.196703 09:29:36 0.0038 1.94% 0.0082 4.15% 0.0074 3.77% 0.0213 -
0.200526 09:23:31 0.0003 0.13% 0.0043 2.17% 0.0036 1.79% 0.0174 -
0.200789 09:11:49 0.0033 1.69% 0.0041 2.03% 0.0033 1.65% 0.0172 -
0.197460 09:08:49 0.0042 2.11% 0.0074 3.75% 0.0067 3.37% 0.0205 -
0.201633 08:50:58 0.0039 1.99% 0.0032 1.60% 0.0025 1.23% 0.0163 -
0.197694 08:35:57 0.0002 0.11% 0.0072 3.63% 0.0064 3.25% 0.0203 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی