فلوت پروتکل: فلوت

Float Protocol: Float
نرخ فعلی:: 1.55 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 1.55 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.55 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فلوت پروتکل: فلوت

در حال حاضر قیمت فلوت پروتکل: فلوت چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فلوت پروتکل 1.55 دلار می باشد

قیمت فلوت پروتکل: فلوت روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فلوت پروتکل روز گذشته برابر با 1.55 دلار بود

قیمت فلوت پروتکل: فلوت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فلوت پروتکل نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت فلوت پروتکل: فلوت در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فلوت پروتکل برابر با 1.56 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فلوت پروتکل: فلوت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.58 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فلوت پروتکل: فلوت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.55 دلار

قیمت فلوت پروتکل: فلوت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فلوت پروتکل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 1.55 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار فلوت پروتکل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فلوت پروتکل: فلوت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فلوت پروتکل در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 1.61 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.72  درصدی یا 0.06 دلار فلوت پروتکل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فلوت پروتکل: فلوت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فلوت پروتکل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 1.546622 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.21 درصدی یا 0.003378 دلار فلوت پروتکل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فلوت پروتکل: فلوت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فلوت پروتکل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 1.486961 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.23 درصدی یا 0.063039 دلار فلوت پروتکل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فلوت پروتکل: فلوت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فلوت پروتکل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 اردیبهشت 1400  با رقم 1.695086 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.55 درصدی یا 0.145086 دلار فلوت پروتکل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فلوت پروتکل: فلوت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فلوت پروتکل برابر است با 2.274687 دلار که در تاریخ سه شنبه 4 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فلوت پروتکل: فلوت چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فلوت پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.641026 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فلوت پروتکل: فلوت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به فلوت پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.72 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فلوت پروتکل: فلوت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فلوت پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.21 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فلوت پروتکل: فلوت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فلوت پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.23 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فلوت پروتکل: فلوت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 بخشی از سرمایه خود را به فلوت پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.55 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فلوت پروتکل: فلوت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فلوت پروتکل، 3.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فلوت پروتکل: فلوت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فلوت پروتکل، 3.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فلوت پروتکل: فلوت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فلوت پروتکل،  3.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فلوت پروتکل: فلوت نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 30.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فلوت پروتکل،  3.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فلوت پروتکل: فلوت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فلوت پروتکل،  3.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فلوت پروتکل: فلوت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فلوت پروتکل،  3.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فلوت پروتکل: فلوت نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 51.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فلوت پروتکل،  3.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فلوت پروتکل: فلوت

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین