Flexacoin

Flexacoin
نرخ فعلی:: 0.003318 2.35
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.003318 2.35
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.003318 2.35
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۷:۲۳:۰۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.003318
قیمت ریالی 800
بالاترین قیمت روز 0.079591
پایین ترین قیمت روز 0.003285
بیشترین مقدار نوسان روز 0.08
درصد بیشترین نوسان روز 0.81%
نرخ بازگشایی بازار 0.003396
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۷:۲۳:۰۰
نرخ روز گذشته 0.003396
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 2.35%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0001
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,053,570 ریال
سکه
9,012,379 ریال
دلار
9,334,764 ریال
یورو
9,010,780 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0023 210.9653% 1400/02/15
یک ماه 0.0013 28.1974% 1399/08/25
شش ماه 0.0011 24.16% 1399/08/18
یک سال 0.0001 3.4904% 1399/02/23
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.09 0.04 0.09 0.11 -
حمایت 2 (S2) 0.04 0.01 0.08 0.05 -
حمایت 1 (S1) 0.02 0.00 0.07 0.03 0.03
نقطه پیوت (PP) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
مقاومت 1 (R1) 0.05 0.05 0.08 0.04 0.04
مقاومت 2 (R2) 0.10 0.07 0.09 0.09 -
مقاومت 3 (R3) 0.13 0.10 0.09 0.11 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0786 0.0029 0.0796 0.0034 17.73% 0.0005
1400/02/19 0.0769 0.0029 0.0796 0.0029 2% 0.0001
1400/02/18 0.0734 0.0028 0.0775 0.0030 2,379.78% 0.0705
1400/02/17 0.0029 0.0029 0.0742 0.0735 29.66% 0.0218
1400/02/16 0.0761 0.0011 0.0952 0.0952 8,825.68% 0.0942
1400/02/15 0.0893 0.0011 0.0913 0.0011 333.08% 0.0036
1399/08/25 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 5.62% 0.0002
1399/08/18 0.0044 0.0044 0.0044 0.0044 13.37% 0.0005
1399/08/14 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 1.37% 0.0001
1399/08/8 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 4.12% 0.0002
1399/08/7 0.0040 0.0040 0.0041 0.0041 0.39% 0
1399/08/6 0.0039 0.0039 0.0041 0.0041 0.22% 0
1399/08/5 0.0041 0.0040 0.0041 0.0040 0.99% 0
1399/08/4 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 1.27% 0.0001
1399/08/2 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 4.68% 0.0002
1399/08/1 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 6.78% 0.0003
1399/07/29 0.0037 0.0037 0.0038 0.0037 68.90% 0.0026
1399/07/26 0.0063 0.0063 0.0063 0.0063 5.39% 0.0003
1399/07/12 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 28.82% 0.0017
1399/07/3 0.0077 0.0076 0.0077 0.0076 5.32% 0.0004
1399/07/2 0.0082 0.0081 0.0082 0.0081 1.19% 0.0001
1399/07/1 0.0080 0.0077 0.0082 0.0082 1.41% 0.0001
1399/06/31 0.0088 0.0073 0.0090 0.0080 9.97% 0.0008
1399/06/30 0.0084 0.0083 0.0091 0.0088 5.38% 0.0005
1399/06/29 0.0078 0.0076 0.0085 0.0084 5.38% 0.0005
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.003318 17:23:00 - 0.12% 0.0001 2.35%
0.003314 16:53:03 - 0.09% 0.0001 2.47%
0.003317 16:38:41 - 1.21% 0.0001 2.38%
0.003357 15:38:46 - 0.30% - 1.16%
0.003367 14:54:49 - 0.63% - 0.86%
0.003346 14:23:24 - 0.24% 0.0001 1.49%
0.003338 14:09:20 - 0.09% 0.0001 1.74%
0.003335 13:54:55 - 0.45% 0.0001 1.83%
0.003320 13:40:01 - 0.24% 0.0001 2.29%
0.003328 13:23:12 - 0.09% 0.0001 2.04%
0.003325 13:09:01 - 0.54% 0.0001 2.14%
0.003343 12:54:52 - 0.18% 0.0001 1.59%
0.003349 12:38:58 - 0.51% - 1.40%
0.003332 12:24:52 - 0.06% 0.0001 1.92%
0.003334 12:09:15 - 0.24% 0.0001 1.86%
0.003342 11:54:01 - 0.21% 0.0001 1.62%
0.003349 11:40:15 - 0.57% - 1.40%
0.003330 11:24:43 - 0.73% 0.0001 1.98%
0.003306 10:53:34 - 0.36% 0.0001 2.72%
0.003294 10:39:29 - 0.18% 0.0001 3.10%
0.003288 10:23:30 - 0.85% 0.0001 3.28%
0.003316 09:54:26 - 0.36% 0.0001 2.41%
0.003328 09:38:27 - 0.06% 0.0001 2.04%
0.003326 09:24:26 - 0.45% 0.0001 2.10%
0.003311 08:23:17 - 0.49% 0.0001 2.57%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی