فرست کوین

FirstCoin
نرخ فعلی:: 0.001205 5.48
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001205 5.48

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001205 5.48

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرست کوین

در حال حاضر قیمت فرست کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرست کوین 0.001205 دلار می باشد

قیمت فرست کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرست کوین روز گذشته برابر با 0.001271 دلار بود

قیمت فرست کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرست کوین نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرست کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرست کوین برابر با 0.001274 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرست کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001347 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرست کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001187 دلار

قیمت فرست کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرست کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 0.001359 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.33 درصدی یا 0.000154 دلار فرست کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرست کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرست کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 0.001723 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 30.06  درصدی یا 0.000518 دلار فرست کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرست کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرست کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.002505 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 51.89 درصدی یا 0.0013 دلار فرست کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرست کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرست کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 0.001568 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.15 درصدی یا 0.000363 دلار فرست کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرست کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرست کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 0.004521 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 73.34 درصدی یا 0.003316 دلار فرست کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرست کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرست کوین برابر است با 18.129499 دلار که در تاریخ چهارشنبه 22 آذر 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرست کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرست کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.39185 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرست کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرست کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 30.06 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرست کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرست کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 51.89 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرست کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرست کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  23.15 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرست کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرست کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 73.34 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرست کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.1  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرست کوین، 30.06 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرست کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرست کوین، 30.06 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرست کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرست کوین،  30.06 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرست کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 33.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرست کوین،  30.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرست کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 44.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرست کوین،  30.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرست کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 48.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرست کوین،  30.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرست کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 55.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرست کوین،  30.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرست کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین