فانتوم مون

FantomMoon
نرخ فعلی:: 0.012805 5.95
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.012805 5.95

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.012805 5.95

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فانتوم مون

در حال حاضر قیمت فانتوم مون چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فانتوم مون 0.012805 دلار می باشد

قیمت فانتوم مون روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فانتوم مون روز گذشته برابر با 0.013567 دلار بود

قیمت فانتوم مون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فانتوم مون نسبت به روز گذشته 0.0008 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت فانتوم مون در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فانتوم مون برابر با 0.013539 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فانتوم مون به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.01358 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فانتوم مون به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.012805 دلار

قیمت فانتوم مون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فانتوم مون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.014002 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.54 درصدی یا 0.001197 دلار فانتوم مون نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فانتوم مون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فانتوم مون در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.014409 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.13  درصدی یا 0.001604 دلار فانتوم مون نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فانتوم مون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فانتوم مون در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.092492 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 86.15 درصدی یا 0.079687 دلار فانتوم مون نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فانتوم مون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فانتوم مون در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.092492 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 86.15 درصدی یا 0.079687 دلار فانتوم مون نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فانتوم مون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فانتوم مون در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.092492 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 86.15 درصدی یا 0.079687 دلار فانتوم مون نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فانتوم مون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فانتوم مون برابر است با 0.170648 دلار که در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فانتوم مون چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فانتوم مون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.330591 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فانتوم مون چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به فانتوم مون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.13 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فانتوم مون چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فانتوم مون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 86.15 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فانتوم مون چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فانتوم مون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  86.15 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فانتوم مون چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فانتوم مون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 86.15 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم مون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم مون، 11.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم مون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم مون، 11.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم مون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم مون،  11.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم مون نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم مون،  11.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم مون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 16.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم مون،  11.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم مون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم مون،  11.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم مون نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم مون،  11.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فانتوم مون

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین