فیستر

Faceter
نرخ فعلی:: 0.005515 48.65
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.005515 48.65
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.005515 48.65
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فیستر در روز جاری

۱۹:۱۱:۳۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.005515 19:11:37 - 0.09% 0.0018 48.65% 0.0018 48.57% 0.0041 -
0.005520 19:05:49 0.0001 1.05% 0.0018 48.79% 0.0018 48.71% 0.0041 -
0.005578 18:50:38 - 0.40% 0.0019 50.35% 0.0019 50.27% 0.0041 -
0.005556 18:35:50 - 0.23% 0.0018 49.76% 0.0018 49.68% 0.0041 -
0.005569 18:29:24 - 0.16% 0.0019 50.11% 0.0019 50.03% 0.0041 -
0.005560 18:20:12 - 0.52% 0.0019 49.87% 0.0018 49.78% 0.0041 -
0.005589 18:11:31 - 0.04% 0.0019 50.65% 0.0019 50.57% 0.0041 -
0.005587 18:06:24 - 0.54% 0.0019 50.59% 0.0019 50.51% 0.0041 -
0.005617 17:50:38 0.0001 1.28% 0.0019 51.40% 0.0019 51.32% 0.004 -
0.005689 17:35:51 - 0.23% 0.002 53.34% 0.002 53.26% 0.004 -
0.005702 17:29:34 - 0.46% 0.002 53.69% 0.002 53.61% 0.0039 -
0.005728 17:20:25 - 0.09% 0.002 54.39% 0.002 54.31% 0.0039 -
0.005733 17:11:33 - 0.03% 0.002 54.53% 0.002 54.45% 0.0039 -
0.005731 17:05:58 - 0.28% 0.002 54.47% 0.002 54.39% 0.0039 -
0.005747 16:50:31 - 0.05% 0.002 54.91% 0.002 54.82% 0.0039 -
0.005750 16:35:41 - 0.07% 0.002 54.99% 0.002 54.90% 0.0039 -
0.005746 16:28:58 - 0.07% 0.002 54.88% 0.002 54.80% 0.0039 -
0.005742 16:20:19 - 0.10% 0.002 54.77% 0.002 54.69% 0.0039 -
0.005736 16:11:22 - 0.17% 0.002 54.61% 0.002 54.53% 0.0039 -
0.005726 16:05:31 - 0.09% 0.002 54.34% 0.002 54.26% 0.0039 -
0.005721 15:49:59 - 0.03% 0.002 54.20% 0.002 54.12% 0.0039 -
0.005723 15:35:19 - 0.03% 0.002 54.26% 0.002 54.18% 0.0039 -
0.005725 15:29:25 - 0.10% 0.002 54.31% 0.002 54.23% 0.0039 -
0.005731 15:23:27 - 0.09% 0.002 54.47% 0.002 54.39% 0.0039 -
0.005726 15:11:36 - 0.28% 0.002 54.34% 0.002 54.26% 0.0039 -
0.005710 15:08:39 - 0.18% 0.002 53.91% 0.002 53.83% 0.0039 -
0.005700 14:50:40 0.0004 7.39% 0.002 53.64% 0.002 53.56% 0.0039 -
0.005308 14:35:45 - 0.09% 0.0016 43.07% 0.0016 43% 0.0043 -
0.005313 14:29:11 - 0.15% 0.0016 43.21% 0.0016 43.13% 0.0043 -
0.005305 14:20:00 - 0.23% 0.0016 42.99% 0.0016 42.91% 0.0043 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی