ای ایکس آر تی نتورک

EXRT Network
نرخ فعلی:: 0.001705 1.85
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001705 1.85

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001705 1.85

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ای ایکس آر تی نتورک

در حال حاضر قیمت ای ایکس آر تی نتورک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ای ایکس آر تی نتورک 0.001705 دلار می باشد

قیمت ای ایکس آر تی نتورک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ای ایکس آر تی نتورک روز گذشته برابر با 0.001674 دلار بود

قیمت ای ایکس آر تی نتورک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ای ایکس آر تی نتورک نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ای ایکس آر تی نتورک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ای ایکس آر تی نتورک برابر با 0.001688 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ای ایکس آر تی نتورک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001871 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ای ایکس آر تی نتورک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001682 دلار

قیمت ای ایکس آر تی نتورک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای ایکس آر تی نتورک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 0.002168 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.35 درصدی یا 0.000463 دلار ای ایکس آر تی نتورک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ای ایکس آر تی نتورک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای ایکس آر تی نتورک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 0.002977 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 42.72  درصدی یا 0.001272 دلار ای ایکس آر تی نتورک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ای ایکس آر تی نتورک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای ایکس آر تی نتورک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.004098 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 58.39 درصدی یا 0.002393 دلار ای ایکس آر تی نتورک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ای ایکس آر تی نتورک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای ایکس آر تی نتورک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 0.003903 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 56.31 درصدی یا 0.002198 دلار ای ایکس آر تی نتورک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ای ایکس آر تی نتورک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای ایکس آر تی نتورک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 27 اسفند 1399  با رقم 0.011019 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 84.52 درصدی یا 0.009314 دلار ای ایکس آر تی نتورک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ای ایکس آر تی نتورک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ای ایکس آر تی نتورک برابر است با 0.01304 دلار که در تاریخ پنجشنبه 28 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ای ایکس آر تی نتورک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ای ایکس آر تی نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.77193 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ای ایکس آر تی نتورک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای ایکس آر تی نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 42.72 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ای ایکس آر تی نتورک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای ایکس آر تی نتورک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 58.39 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ای ایکس آر تی نتورک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای ایکس آر تی نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  56.31 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ای ایکس آر تی نتورک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 27 اسفند 1399 بخشی از سرمایه خود را به ای ایکس آر تی نتورک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 84.52 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای ایکس آر تی نتورک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.15  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای ایکس آر تی نتورک، 42.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای ایکس آر تی نتورک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای ایکس آر تی نتورک، 42.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای ایکس آر تی نتورک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای ایکس آر تی نتورک،  42.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای ایکس آر تی نتورک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 34.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای ایکس آر تی نتورک،  42.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای ایکس آر تی نتورک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 45.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای ایکس آر تی نتورک،  42.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای ایکس آر تی نتورک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 48.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای ایکس آر تی نتورک،  42.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای ایکس آر تی نتورک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 56.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای ایکس آر تی نتورک،  42.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ای ایکس آر تی نتورک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین