اترجِم

EtherGem
نرخ فعلی:: 0.021431 8.05
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.021431 8.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.021431 8.05

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

اترجِم در روز جاری

۲۲:۰۹:۳۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.021431 22:09:30 - 0.19% 0.0017 8.05% 0.0022 10.05% 0.0023 -
0.021471 21:50:57 0.0013 6.65% 0.0017 7.85% 0.0021 9.84% 0.0023 -
0.020132 21:11:30 0.001 5.14% 0.003 15.03% 0.0035 17.15% 0.0036 -
0.021167 20:47:11 0.0019 10.14% 0.002 9.40% 0.0024 11.42% 0.0026 -
0.019218 19:41:52 - 0.16% 0.0039 20.50% 0.0044 22.72% 0.0045 -
0.019188 17:10:51 0.0002 1.15% 0.004 20.68% 0.0044 22.91% 0.0046 -
0.018970 15:50:52 - 0.20% 0.0042 22.07% 0.0046 24.32% 0.0048 -
0.019008 15:32:12 0.0004 2.17% 0.0041 21.83% 0.0046 24.07% 0.0047 -
0.019420 12:53:05 0.0001 0.31% 0.0037 19.24% 0.0042 21.44% 0.0043 -
0.019480 12:30:49 - 0.13% 0.0037 18.88% 0.0041 21.07% 0.0043 -
0.019454 10:58:39 0.0004 1.88% 0.0037 19.03% 0.0041 21.23% 0.0043 -
0.019820 10:40:52 - 0.24% 0.0033 16.84% 0.0038 18.99% 0.0039 -
0.019868 10:34:41 0.0001 0.52% 0.0033 16.55% 0.0037 18.70% 0.0039 -
0.019765 09:43:30 0.0003 1.50% 0.0034 17.16% 0.0038 19.32% 0.004 -
0.019473 09:34:57 0.0025 12.96% 0.0037 18.92% 0.0041 21.11% 0.0043 -
0.021996 08:10:54 - 0.19% 0.0012 5.28% 0.0016 7.22% 0.0017 -
0.022038 08:07:24 0.0004 1.92% 0.0011 5.08% 0.0015 7.02% 0.0017 -
0.021622 07:05:59 0.0005 2.38% 0.0015 7.10% 0.002 9.07% 0.0021 -
0.022136 06:43:59 0.0004 1.64% 0.001 4.61% 0.0014 6.54% 0.0016 -
0.021779 06:06:42 - 0.10% 0.0014 6.33% 0.0018 8.29% 0.002 -
0.021800 05:05:47 0.0003 1.29% 0.0014 6.22% 0.0018 8.18% 0.0019 -
0.022081 03:53:31 0.0001 0.60% 0.0011 4.87% 0.0015 6.81% 0.0017 -
0.022213 03:50:15 - 0.17% 0.0009 4.25% 0.0014 6.17% 0.0015 -
0.022251 03:29:44 0.0002 0.96% 0.0009 4.07% 0.0013 5.99% 0.0015 -
0.022040 03:19:59 - 0.14% 0.0011 5.07% 0.0015 7.01% 0.0017 -
0.022071 02:47:53 0.0004 1.79% 0.0011 4.92% 0.0015 6.86% 0.0017 -
0.021683 02:41:29 0.0019 8.77% 0.0015 6.80% 0.0019 8.77% 0.0021 -
0.023584 01:28:54 - - 0.0004 1.84% - - 0.0002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی