EthereumX

EthereumX
نرخ فعلی:: 0.00027842 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00027842 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00027842 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۴ خرداد

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.00027842
قیمت ریالی 100
بالاترین قیمت روز 0.00027848
پایین ترین قیمت روز 0.00027841
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۴ خرداد
نرخ روز گذشته 0.00027842
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,053,570 ریال
سکه
9,012,379 ریال
دلار
9,334,764 ریال
یورو
9,010,086 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته - - -
یک ماه - - -
شش ماه - - -
یک سال 0.0003 55.2286% 1399/02/23
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 -1.05 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 -3.50 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 1.05 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/03/4 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 4.70% 0
1399/02/30 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1.11% 0
1399/02/29 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2.60% 0
1399/02/27 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1.44% 0
1399/02/26 0.0006 0.0003 0.0007 0.0003 170.41% 0.0005
1399/02/25 0.0004 0.0003 0.0008 0.0008 183.19% 0.0005
1399/02/24 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 128.45% 0.0003
1399/02/23 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 2.96% 0
1399/02/22 0.0004 0.0004 0.0008 0.0006 18.21% 0.0001
1399/02/21 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 237.11% 0.0012
1399/02/20 0.0013 0.0013 0.0018 0.0017 44.08% 0.0005
1399/02/19 0.0007 0.0007 0.0012 0.0012 74.80% 0.0005
1399/02/18 0.0003 0.0002 0.0007 0.0007 84.09% 0.0003
1399/02/17 0.0004 0.0002 0.0004 0.0004 4.23% 0
1399/02/16 0.0003 0.0002 0.0004 0.0004 0.68% 0
1399/02/15 0.0003 0.0002 0.0004 0.0004 0.14% 0
1399/02/14 0.0003 0.0002 0.0004 0.0004 32.35% 0.0001
1399/02/13 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1.63% 0
1399/02/12 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1.42% 0
1399/02/11 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.55% 0
1399/02/10 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 11.85% 0
1399/02/9 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.78% 0
1399/02/8 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.60% 0
1399/02/7 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.06% 0
1399/02/6 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.06% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی