اتریوم کلاسیک

Ethereum Classic
نرخ فعلی:: 47.67 0.17
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 47.67 0.17

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 47.67 0.17

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

اتریوم کلاسیک در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
ETC / KRW
$ 51.62 61480.00 KRW 83.20 M (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
09 آذر 1400 - 19:10
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
ETC / BTC
$ 49.97 0.00085027 BTC 87.28 K (0.01%) 32.47 K (0.14%)
22.350 K
10.117 K
09 آذر 1400 - 19:10
آی دی سی ام
آی دی سی ام
idcm
ETC / USDT
$ 49.57 49.55 USDT 21.41 M (2.77%) 59.65 K (1.55%)
35.549 K
24.096 K
09 آذر 1400 - 19:27
استکس
استکس
stex
ETC / BTC
$ 47.43 0.00082990 BTC 31.00 (0%) 386.59 (0.51%)
64.714
321.881
11 آذر 1400 - 04:01
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
mexc-global
ETC / BTC
$ 47.62 0.00083610 BTC 13.22 K (0.02%) 1.12 M (0.79%)
695.825 K
425.195 K
10 آذر 1400 - 03:41
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
mexc-global
ETC / USDT
$ 48.16 48.00 USDT 176.35 K (0.29%) 1.33 M (0.93%)
770.462 K
555.685 K
10 آذر 1400 - 03:41
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
oceanex
ETC / USDT
$ 47.92 47.79 USDT 631.18 K (0.67%) 2.17 K (0.33%)
383.204
1.792 K
11 آذر 1400 - 03:35
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
oceanex
ETC / VET
$ 47.86 404.00 VET 3.07 M (3.24%) 2.25 K (0.34%)
434.595
1.812 K
11 آذر 1400 - 03:35
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
ETC / OKB
$ 47.68 1.89 OKB 41.42 M (0.67%) 70.69 K (0.09%)
31.176 K
39.514 K
11 آذر 1400 - 03:56
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
ETC / ETH
$ 47.63 0.01040000 ETH 337.66 K (0.01%) 60.99 K (0.07%)
33.631 K
27.363 K
11 آذر 1400 - 03:56
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
ETC / USDT
$ 47.83 47.64 USDT 28.85 M (0.46%) 937.10 K (1.15%)
480.432 K
456.667 K
11 آذر 1400 - 03:56
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
ETC / BTC
$ 47.70 0.00083390 BTC 3.92 M (0.06%) 302.14 K (0.37%)
157.874 K
144.265 K
11 آذر 1400 - 03:56
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
ETC / USDK
$ 47.75 47.64 USDK 2.68 M (0.04%) 51.42 K (0.06%)
24.352 K
27.067 K
11 آذر 1400 - 03:56
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
ETC / USDC
$ 47.86 47.81 USDC 5.53 K (0%) 15.62 K (0.02%)
8.770 K
6.850 K
11 آذر 1400 - 03:56
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
ETC / USDT
$ 47.55 47.42 USDT 208.69 K (1.67%) 51.30 K (0.63%)
8.406 K
42.898 K
11 آذر 1400 - 04:01
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
ETC / BTC
$ 47.41 0.00083000 BTC 17.77 K (0.14%) 11.61 K (0.14%)
7.206 K
4.404 K
11 آذر 1400 - 04:01
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
ETC / USDT
$ 47.51 47.51 USDT 151.54 K (1.22%) 70.85 K (0.86%)
15.816 K
55.033 K
11 آذر 1400 - 04:01
اکسمو
اکسمو
exmo
ETC / RUB
$ 46.62 3456.43 RUB 680.60 K (0.52%) 50.65 K (0.5%)
34.964 K
15.684 K
11 آذر 1400 - 04:01
اکسمو
اکسمو
exmo
ETC / BTC
$ 47.75 0.00083508 BTC 753.23 K (0.57%) 52.56 K (0.52%)
28.796 K
23.767 K
11 آذر 1400 - 04:01
اکسمو
اکسمو
exmo
ETC / USDT
$ 48.96 48.96 USDT 684.39 K (0.52%) 103.95 K (1.03%)
67.940 K
36.005 K
11 آذر 1400 - 04:01
ای ای ایکس
ای ای ایکس
aax
ETC / USDT
$ 46.76 46.74 USDT 6.21 M (2.4%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:27
این دوداکس
این دوداکس
indodax
ETC / IDR
$ 50.06 717600.00 IDR 58.87 K (0.09%) 17.47 K (0.1%)
9.819 K
7.655 K
09 آذر 1400 - 19:10
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
ETC / AUD
$ 50.80 71.10 AUD 5.36 K (0.01%) 15.89 K (0.13%)
-
15.895 K
09 آذر 1400 - 19:10
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
ETC / USDT
$ 50.71 50.71 USDT 5.35 K (0.01%) 0.51 (0%)
-
0.508
09 آذر 1400 - 19:10
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
ETC / NZD
$ 50.82 74.40 NZD 5.35 K (0.01%) 0.51 (0%)
-
0.509
09 آذر 1400 - 19:10
بای باکس
بای باکس
bibox
ETC / ETH
$ 49.83 0.01061689 ETH 763.46 K (0.49%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:10
بای باکس
بای باکس
bibox
ETC / BTC
$ 49.83 0.00084800 BTC 705.09 K (0.45%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:10
باینانس
باینانس
binance
ETC / BTC
$ 47.65 0.00083500 BTC 2.73 M (0.01%) 457.97 K (0.07%)
290.578 K
167.388 K
11 آذر 1400 - 03:56
باینانس
باینانس
binance
ETC / USDT
$ 47.84 47.75 USDT 42.96 M (0.15%) 1.74 M (0.26%)
825.439 K
911.723 K
11 آذر 1400 - 03:56
باینانس
باینانس
binance
ETC / GBP
$ 60.57 43.77 GBP 193.89 K (0%) 29.24 K (0.01%)
23.622 K
5.618 K
17 شهریور 1400 - 23:47
باینانس
باینانس
binance
ETC / ETH
$ 47.76 0.01043000 ETH 623.97 K (0%) 142.86 K (0.02%)
100.460 K
42.405 K
11 آذر 1400 - 03:56
باینانس
باینانس
binance
ETC / BRL
$ 46.17 259.00 BRL 21.80 K (0%) 37.59 K (0.01%)
19.704 K
17.888 K
07 آذر 1400 - 22:43
باینانس
باینانس
binance
ETC / BUSD
$ 48.39 47.84 BUSD 1.55 M (0.01%) 360.93 K (0.05%)
168.421 K
192.512 K
11 آذر 1400 - 03:56
باینانس
باینانس
binance
ETC / BNB
$ 47.90 0.07620000 BNB 270.01 K (0%) 114.97 K (0.02%)
102.411 K
12.562 K
11 آذر 1400 - 03:56
باینانس
باینانس
binance
ETC / EUR
$ 47.95 42.29 EUR 474.45 K (0%) 134.44 K (0.02%)
64.209 K
70.236 K
11 آذر 1400 - 03:56
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
ETC / USDT
$ 47.57 47.57 USDT 619.25 K (0.08%) 216.04 K (0.22%)
124.333 K
91.702 K
11 آذر 1400 - 03:56
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
ETC / USDT
$ 47.59 47.40 USDT 151.17 K (0.02%) 127.29 K (0.13%)
64.418 K
62.869 K
11 آذر 1400 - 03:56
بی اچ ای اکس
بی اچ ای اکس
bhex
ETC / USDT
$ 49.82 49.59 USDT 6.75 K (8.61%) 6.32 K (3.14%)
3.073 K
3.247 K
04 آذر 1400 - 03:16
بی اچ ای اکس
بی اچ ای اکس
bhex
ETC / BTC
$ 54.58 0.00095400 BTC 302.00 (0.07%) 121.87 (0.06%)
-
121.868
04 آذر 1400 - 01:59
بی تی سی آلفا
بی تی سی آلفا
btc-alpha
ETC / BTC
$ 35.88 0.00058010 BTC 3.00 (0%) 52.47 (0.01%)
52.469
-
10 آبان 1400 - 18:11
بی تی سی مارکتس
بی تی سی مارکتس
btc-markets
ETC / AUD
$ 47.86 67.14 AUD 20.36 K (0.19%) 164.76 K (4.18%)
42.259 K
122.503 K
11 آذر 1400 - 04:01
بی دابلیو
بی دابلیو
bw
ETC / USDT
$ 52.51 52.42 USDT 47.08 M (1.67%) 29.79 K (7.22%)
16.159 K
13.632 K
07 آبان 1400 - 13:28
بیت رو
بیت رو
bitrue
ETC / BTC
$ 47.65 0.00083300 BTC 488.80 K (0.03%) 171.24 K (0.66%)
92.457 K
78.778 K
11 آذر 1400 - 04:07
بیت رو
بیت رو
bitrue
ETC / XRP
$ 48.19 48.40 XRP 106.85 K (0.01%) 998.82 K (3.9%)
613.534 K
385.291 K
11 آذر 1400 - 04:07
بیت رو
بیت رو
bitrue
ETC / ETH
$ 47.55 0.01038000 ETH 219.55 K (0.01%) 27.71 K (0.11%)
11.125 K
16.587 K
11 آذر 1400 - 04:07
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
ETC / USDT
$ 47.58 47.58 USDT 637.88 K (0.06%) 1.30 M (0.23%)
664.755 K
634.481 K
11 آذر 1400 - 03:56
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
ETC / BTC
$ 47.63 0.00083504 BTC 3.75 K (0%) 964.95 K (0.17%)
494.530 K
470.420 K
11 آذر 1400 - 03:56
بیت مارت
بیت مارت
bitmart
ETC / USDT
$ 49.89 49.85 USDT 18.43 M (2.44%) 25.58 K (0.11%)
10.732 K
14.843 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت هامب
بیت هامب
bithumb
ETC / KRW
$ 50.26 59450.00 KRW 3.01 M (0.78%) 0.00 (0%)
-
-
11 آذر 1400 - 04:01
بیت ویوو
بیت ویوو
bitvavo
ETC / EUR
$ 49.51 43.83 EUR 608.83 K (0.19%) 304.36 K (1.11%)
149.974 K
154.389 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیترکس
بیترکس
bittrex
ETC / ETH
$ 47.79 0.01042141 ETH 17.23 K (0.01%) 59.99 K (0.13%)
19.869 K
40.121 K
11 آذر 1400 - 04:07
بیترکس
بیترکس
bittrex
ETC / USDT
$ 47.43 47.24 USDT 50.91 K (0.04%) 68.78 K (0.15%)
39.953 K
28.822 K
11 آذر 1400 - 04:07
بیترکس
بیترکس
bittrex
ETC / USDT
$ 47.30 47.30 USDT 28.10 K (0.02%) 142.65 K (0.32%)
79.534 K
63.116 K
11 آذر 1400 - 04:07
بیترکس
بیترکس
bittrex
ETC / BTC
$ 47.68 0.00083331 BTC 34.71 K (0.03%) 213.88 K (0.48%)
137.174 K
76.706 K
11 آذر 1400 - 04:07
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
ETC / BTC
$ 49.03 0.00083620 BTC 552.00 (0%) 65.57 K (0.26%)
63.801 K
1.770 K
09 آذر 1400 - 19:27
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
ETC / USDT
$ 49.61 49.60 USDT 715.92 K (0.48%) 316.30 K (1.27%)
67.185 K
249.112 K
09 آذر 1400 - 19:27
بیککس
بیککس
bkex
ETC / USDT
$ 47.77 47.58 USDT 3.59 M (0.31%) 604.82 K (1.9%)
262.416 K
342.400 K
11 آذر 1400 - 04:07
بیککس
بیککس
bkex
ETC / BTC
$ 47.62 0.00083300 BTC 214.76 K (0.02%) 20.87 K (0.07%)
10.636 K
10.232 K
11 آذر 1400 - 04:07
بیککس
بیککس
bkex
ETC / ETH
$ 47.54 0.01038000 ETH 95.75 K (0.01%) 186.75 (0%)
30.837
155.909
11 آذر 1400 - 04:07
بیکی
بیکی
biki
ETC / USDT
$ 51.08 51.17 USDT 249.94 K (0.95%) 727.32 K (8.27%)
362.941 K
364.376 K
20 مهر 1400 - 13:53
بیگ وان
بیگ وان
bigone
ETC / BTC
$ 47.81 0.00083600 BTC 9.98 M (0.57%) 281.74 K (2.06%)
122.786 K
158.949 K
11 آذر 1400 - 04:01
جی دی ای سی
جی دی ای سی
gdac
ETC / KRW
$ 42.29 50000.00 KRW 0.00 (0%) 94.00 (1.79%)
94.004
-
02 مهر 1400 - 11:33
دراگون ای ایکس
دراگون ای ایکس
dragonex
ETC / USDT
$ 47.18 47.07 USDT 3.17 M (0.76%) 764.91 (0.82%)
764.910
-
11 آذر 1400 - 03:58
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
ETC / ETH
$ 47.66 0.01040100 ETH 27.21 K (0.01%) 15.71 K (0.12%)
5.128 K
10.587 K
11 آذر 1400 - 04:07
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
ETC / BTC
$ 47.64 0.00083290 BTC 106.26 K (0.05%) 28.07 K (0.21%)
15.766 K
12.302 K
11 آذر 1400 - 04:07
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
ETC / BUSD
$ 48.21 47.65 BUSD 19.29 K (0.01%) 38.97 K (0.29%)
17.840 K
21.134 K
11 آذر 1400 - 04:07
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
ETC / USDT
$ 47.92 47.73 USDT 1.50 M (0.74%) 543.69 K (4.03%)
231.663 K
312.031 K
11 آذر 1400 - 04:07
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
ETC / USDT
$ 47.74 47.60 USDT 5.68 M (0.69%) 1.83 M (1.44%)
862.410 K
969.797 K
11 آذر 1400 - 03:56
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
ETC / BTC
$ 47.77 0.00083570 BTC 565.18 K (0.07%) 756.89 K (0.59%)
329.933 K
426.957 K
11 آذر 1400 - 03:56
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
ETC / ETH
$ 47.41 0.01034500 ETH 56.40 K (0.01%) 216.07 K (0.17%)
193.390 K
22.680 K
11 آذر 1400 - 03:56
زد بی
زد بی
zb-com
ETC / USDT
$ 49.77 49.74 USDT 11.36 M (0.77%) 392.08 K (6.93%)
197.823 K
194.257 K
09 آذر 1400 - 19:10
زد بی
زد بی
zb-com
ETC / QC
$ 705.68 294.00 QC 493.49 K (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
07 مهر 1400 - 04:53
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
ETC / PAX
$ 68.80 68.76 PAX 0.00 (0%) 0.00 (0%)
-
0.001
02 شهریور 1400 - 17:01
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
ETC / USDP
$ 48.57 48.55 USDP 0.00 (0%) 2.03 (0%)
0.099
1.928
11 آذر 1400 - 03:58
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
ETC / USDC
$ 47.46 47.40 USDC 3.00 (0%) 2.08 (0%)
0.147
1.936
11 آذر 1400 - 03:58
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
ETC / BTC
$ 47.79 0.00083750 BTC 133.00 (0.09%) 171.58 (0.17%)
3.813
167.768
11 آذر 1400 - 03:58
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
ETC / TUSD
$ 47.53 47.48 TUSD 3.00 (0%) 13.64 (0.01%)
11.704
1.936
11 آذر 1400 - 03:58
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
ETC / USDT
$ 47.71 47.71 USDT 2.00 (0%) 488.54 (0.47%)
7.609
480.934
11 آذر 1400 - 03:58
سیرکس24
سیرکس24
crex24
ETC / ETH
$ 47.64 0.01040000 ETH 5.00 (0%) 5.59 K (1.62%)
4.262 K
1.326 K
11 آذر 1400 - 04:01
سیرکس24
سیرکس24
crex24
ETC / BTC
$ 47.52 0.00083080 BTC 1.04 K (0.04%) 7.10 K (2.06%)
5.355 K
1.740 K
11 آذر 1400 - 04:01
فولگاری
فولگاری
folgory
ETC / BNB
$ 49.61 0.07850000 BNB 20.34 K (0.46%) 113.16 K (0.77%)
103.067 K
10.097 K
09 آذر 1400 - 19:38
فینکس باکس
فینکس باکس
finexbox
ETC / BTC
$ 49.01 0.00085902 BTC 167.70 K (0.06%) 0.00 (0%)
-
-
11 آذر 1400 - 03:58
لایت بیت
لایت بیت
litebit
ETC / EUR
$ 47.64 42.02 EUR 22.04 K (0.75%) 0.00 (0%)
-
-
11 آذر 1400 - 04:07
لیکه اکسچنج
لیکه اکسچنج
lykke-exchange
ETC / USDT
$ 42.00 42.00 USDT 117.00 (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
17 مهر 1400 - 23:27
لیکه اکسچنج
لیکه اکسچنج
lykke-exchange
ETC / BTC
$ 48.13 0.00100000 BTC 0.00 (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
11 مهر 1400 - 02:20
نواداکس
نواداکس
novadax
ETC / BRL
$ 48.61 273.40 BRL 1.42 K (0.02%) 15.00 K (0.08%)
7.023 K
7.978 K
11 آذر 1400 - 04:01
نواداکس
نواداکس
novadax
ETC / USDT
$ 48.49 48.36 USDT 10.00 (0%) 7.84 K (0.04%)
-
7.839 K
11 آذر 1400 - 04:01
هات بیت
هات بیت
hotbit
ETC / BTC
$ 58.15 0.00125319 BTC 42.77 K (0.02%) 494.58 K (1.91%)
164.600 K
329.982 K
17 شهریور 1400 - 18:03
هات بیت
هات بیت
hotbit
ETC / ETH
$ 68.11 0.01809619 ETH 47.82 K (0.02%) 15.50 K (0.05%)
4.731 K
10.772 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هات بیت
هات بیت
hotbit
ETC / USDT
$ 46.24 46.20 USDT 665.05 K (0.26%) 777.72 K (2.41%)
367.073 K
410.645 K
05 آذر 1400 - 12:25
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
ETC / USDT
$ 47.59 47.46 USDT 8.28 M (0.2%) 588.65 K (0.31%)
315.350 K
273.296 K
11 آذر 1400 - 03:56
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
ETC / HT
$ 47.72 5.03 HT 52.98 K (0%) 23.19 K (0.01%)
7.615 K
15.580 K
11 آذر 1400 - 03:56
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
ETC / HUSD
$ 47.22 47.42 HUSD 27.06 K (0%) 52.22 K (0.03%)
15.987 K
36.238 K
11 آذر 1400 - 03:56
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
ETC / BTC
$ 47.60 0.00083400 BTC 897.69 K (0.02%) 479.40 K (0.25%)
249.842 K
229.557 K
11 آذر 1400 - 03:56
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
ETC / USDT
$ 31.68 31.58 USDT 3.32 M (0.12%) 2.97 K (0%)
2.529 K
438.491
11 آذر 1400 - 03:56
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
ETC / BTC
$ 31.66 0.00055350 BTC 2.36 M (0.09%) 2.39 K (0%)
1.371 K
1.023 K
11 آذر 1400 - 03:56
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
ETC / BCH
$ 33.57 0.05406880 BCH 0.00 (0%) 2.43 K (0%)
2.427 K
-
05 آذر 1400 - 02:44
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
ETC / ETH
$ 31.02 0.00676170 ETH 111.00 (0%) 5.69 K (0%)
5.690 K
-
11 آذر 1400 - 03:56
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
ETC / USDT
$ 47.56 47.43 USDT 8.94 M (1.22%) 551.24 K (0.48%)
231.146 K
320.099 K
11 آذر 1400 - 03:56
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
ETC / BTC
$ 47.59 0.00083380 BTC 160.73 K (0.02%) 176.44 K (0.15%)
88.875 K
87.567 K
11 آذر 1400 - 03:56
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
ETC / UAH
$ 48.30 1311.50 UAH 470.33 K (0.06%) 1.05 M (0.91%)
349.450 K
698.965 K
11 آذر 1400 - 03:56
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
ETC / USDT
$ 47.45 47.45 USDT 177.61 K (0.02%) 1.16 M (1.01%)
628.145 K
536.011 K
11 آذر 1400 - 03:56
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
ETC / USDT
$ 47.57 47.45 USDT 16.36 K (0.03%) 10.42 K (0.27%)
5.447 K
4.971 K
11 آذر 1400 - 04:01
پروبیت
پروبیت
probit
ETC / BTC
$ 47.71 0.00083400 BTC 134.51 K (0.06%) 722.58 (0.05%)
490.881
231.699
11 آذر 1400 - 04:01
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
ETC / USDC
$ 49.32 49.45 USDC 662.00 (0%) 189.59 (0%)
-
189.586
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
ETC / ETH
$ 49.71 0.01056181 ETH 1.74 K (0%) 587.80 (0%)
182.741
405.054
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
ETC / BTC
$ 49.84 0.00084553 BTC 2.50 K (0%) 1.07 K (0.01%)
795.359
270.005
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
ETC / USDT
$ 49.97 49.92 USDT 68.19 K (0.04%) 96.77 K (0.73%)
64.000 K
32.767 K
09 آذر 1400 - 19:10
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
ETC / ETH
$ 50.95 0.01199300 ETH 0.00 (0%) 138.37 K (0.07%)
41.653 K
96.712 K
26 آبان 1400 - 03:48
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
ETC / USDT
$ 47.50 47.48 USDT 1.00 (0%) 891.91 K (0.47%)
441.373 K
450.538 K
09 آذر 1400 - 12:12
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
ETC / BTC
$ 51.56 0.00085240 BTC 0.00 (0%) 286.30 K (0.14%)
233.298 K
53.002 K
26 آبان 1400 - 03:48
کراکن
کراکن
kraken
ETC / BTC
$ 47.71 0.00083500 BTC 70.80 K (0%) 435.25 K (0.15%)
265.234 K
170.018 K
11 آذر 1400 - 03:56
کراکن
کراکن
kraken
ETC / EUR
$ 47.89 42.24 EUR 174.73 K (0.01%) 494.72 K (0.17%)
224.719 K
270.000 K
11 آذر 1400 - 03:56
کراکن
کراکن
kraken
ETC / USDT
$ 47.63 47.63 USDT 676.43 K (0.05%) 645.00 K (0.23%)
290.074 K
354.922 K
11 آذر 1400 - 03:56
کراکن
کراکن
kraken
ETC / ETH
$ 47.56 0.01039900 ETH 31.13 K (0%) 178.50 K (0.06%)
112.987 K
65.514 K
11 آذر 1400 - 03:56
کوربیت
کوربیت
korbit
ETC / KRW
$ 50.43 59650.00 KRW 97.53 K (2.02%) 53.99 K (7.34%)
17.295 K
36.690 K
11 آذر 1400 - 04:01
کوکوین
کوکوین
kucoin
ETC / USDT
$ 47.65 47.57 USDT 1.03 M (0.03%) 106.36 K (0.13%)
48.863 K
57.500 K
11 آذر 1400 - 03:58
کوکوین
کوکوین
kucoin
ETC / BTC
$ 47.79 0.00083620 BTC 41.49 K (0%) 25.35 K (0.03%)
13.738 K
11.615 K
11 آذر 1400 - 03:58
کوکوین
کوکوین
kucoin
ETC / ETH
$ 47.74 0.01044700 ETH 19.40 K (0%) 80.11 K (0.09%)
64.096 K
16.009 K
11 آذر 1400 - 03:58
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
ETC / USDT
$ 47.42 47.42 USDT 8.25 M (0.12%) 1.21 M (0.4%)
532.372 K
676.490 K
11 آذر 1400 - 03:56
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
ETC / EUR
$ 47.58 41.96 EUR 473.79 K (0.01%) 408.75 K (0.13%)
204.329 K
204.420 K
11 آذر 1400 - 03:56
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
ETC / BTC
$ 47.66 0.00083500 BTC 347.73 K (0.01%) 343.93 K (0.11%)
189.992 K
153.939 K
11 آذر 1400 - 03:56
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
ETC / GBP
$ 47.62 35.78 GBP 164.65 K (0%) 172.65 K (0.06%)
52.105 K
120.546 K
11 آذر 1400 - 03:56
کوین تایگر
کوین تایگر
cointiger
ETC / USDT
$ 49.90 49.86 USDT 211.31 K (0.03%) 264.17 K (0.78%)
178.080 K
86.091 K
09 آذر 1400 - 19:10
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
ETC / BNB
$ 47.93 0.07620000 BNB 269.04 K (0.01%) 116.04 K (0.3%)
102.464 K
13.575 K
11 آذر 1400 - 03:58
کوینکس
کوینکس
coinex
ETC / USDT
$ 47.84 47.69 USDT 349.37 K (0.22%) 99.06 K (0.71%)
58.078 K
40.983 K
11 آذر 1400 - 04:01
کوینکس
کوینکس
coinex
ETC / BTC
$ 47.87 0.00083696 BTC 13.71 K (0.01%) 12.39 K (0.09%)
6.685 K
5.708 K
11 آذر 1400 - 04:01
کوینکس
کوینکس
coinex
ETC / BCH
$ 55.59 0.08818742 BCH 12.41 K (0.01%) 9.95 K (0.08%)
6.943 K
3.005 K
17 آبان 1400 - 20:59
کوینیل
کوینیل
coineal
ETC / BTC
$ 67.75 0.00135200 BTC 15.14 M (40.04%) 436.24 K (9.6%)
292.247 K
143.989 K
11 شهریور 1400 - 11:59
کیتکس
کیتکس
catex
ETC / USDT
$ 47.75 47.57 USDT 2.73 M (8.02%) 58.63 K (3.2%)
-
58.632 K
11 آذر 1400 - 04:01
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
ETC / USDT
$ 47.73 47.54 USDT 3.91 M (0.28%) 1.07 M (0.59%)
574.430 K
494.228 K
11 آذر 1400 - 04:07
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
ETC / BTC
$ 47.68 0.00083350 BTC 13.42 K (0%) 28.71 K (0.02%)
22.062 K
6.648 K
11 آذر 1400 - 04:07
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
ETC / ETH
$ 47.70 0.01041200 ETH 15.64 K (0%) 24.39 K (0.01%)
15.405 K
8.984 K
11 آذر 1400 - 04:07
یوبیت
یوبیت
yobit
ETC / YO
$ 49.11 0.01353119 YO 18.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
07 آذر 1400 - 00:41
یوبیت
یوبیت
yobit
ETC / BTC
$ 48.50 0.00084918 BTC 12.91 M (3.95%) 636.30 (0.34%)
192.217
444.085
11 آذر 1400 - 03:58
یوبیت
یوبیت
yobit
ETC / USDT
$ 50.00 50.00 USDT 375.00 (0%) 1.84 K (0.98%)
1.223 K
616.843
11 آذر 1400 - 03:58
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی