اتر کینگدوم توکن

Ether Kingdoms Token
نرخ فعلی:: 0.003390 0.24
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.003390 0.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.003390 0.24

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اتر کینگدوم توکن

در حال حاضر قیمت اتر کینگدوم توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اتر کینگدوم توکن 0.00339 دلار می باشد

قیمت اتر کینگدوم توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اتر کینگدوم توکن روز گذشته برابر با 0.003382 دلار بود

قیمت اتر کینگدوم توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اتر کینگدوم توکن نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت اتر کینگدوم توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اتر کینگدوم توکن برابر با 0.003373 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اتر کینگدوم توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.003802 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اتر کینگدوم توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.003339 دلار

قیمت اتر کینگدوم توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتر کینگدوم توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.003933 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.8 درصدی یا 0.000543 دلار اتر کینگدوم توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اتر کینگدوم توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتر کینگدوم توکن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.004203 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.34  درصدی یا 0.000813 دلار اتر کینگدوم توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اتر کینگدوم توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتر کینگدوم توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.008322 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 59.26 درصدی یا 0.004932 دلار اتر کینگدوم توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اتر کینگدوم توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتر کینگدوم توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.00199 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 70.36 درصدی یا 0.0014 دلار اتر کینگدوم توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اتر کینگدوم توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتر کینگدوم توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.002699 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 25.61 درصدی یا 0.000691 دلار اتر کینگدوم توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اتر کینگدوم توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اتر کینگدوم توکن برابر است با 0.152559 دلار که در تاریخ جمعه 27 مهر 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اتر کینگدوم توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اتر کینگدوم توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.496766 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اتر کینگدوم توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتر کینگدوم توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 19.34 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اتر کینگدوم توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتر کینگدوم توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 59.26 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اتر کینگدوم توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتر کینگدوم توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  70.36 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اتر کینگدوم توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به اتر کینگدوم توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 25.61 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر کینگدوم توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر کینگدوم توکن، 19.34 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر کینگدوم توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر کینگدوم توکن، 19.34 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر کینگدوم توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر کینگدوم توکن،  19.34 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر کینگدوم توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر کینگدوم توکن،  19.34 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر کینگدوم توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر کینگدوم توکن،  19.34 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر کینگدوم توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر کینگدوم توکن،  19.34 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر کینگدوم توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر کینگدوم توکن،  19.34 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اتر کینگدوم توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین