ات 20 دی ام ای کراس یلد ست

ETH 20 Day MA Crossover Yield Set
نرخ فعلی:: 2,343.07 13.24
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 2,343.07 13.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2,343.07 13.24

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ات 20 دی ام ای کراس یلد ست

در حال حاضر قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ات 20 دی ام ای کراس یلد ست 2,343.07 دلار می باشد

قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست روز گذشته برابر با 2,653.22 دلار بود

قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به روز گذشته 310.15 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ات 20 دی ام ای کراس یلد ست برابر با 2,566.99 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ات 20 دی ام ای کراس یلد ست به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,566.99 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ات 20 دی ام ای کراس یلد ست به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,280.37 دلار

قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ات 20 دی ام ای کراس یلد ست در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 2,755.07 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.95 درصدی یا 412 دلار ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ات 20 دی ام ای کراس یلد ست در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 3,303.68 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 29.07  درصدی یا 960.61 دلار ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ات 20 دی ام ای کراس یلد ست در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 3,345.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 29.95 درصدی یا 1,002.18 دلار ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ات 20 دی ام ای کراس یلد ست در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 1,642.13 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 42.68 درصدی یا 700.94 دلار ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ات 20 دی ام ای کراس یلد ست در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 1,132.22 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 106.94 درصدی یا 1,210.85 دلار ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ات 20 دی ام ای کراس یلد ست برابر است با 3,945.27 دلار که در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ات 20 دی ام ای کراس یلد ست چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ات 20 دی ام ای کراس یلد ست تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.241748 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ات 20 دی ام ای کراس یلد ست چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ات 20 دی ام ای کراس یلد ست تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 29.07 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ات 20 دی ام ای کراس یلد ست چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ات 20 دی ام ای کراس یلد ست، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 29.95 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ات 20 دی ام ای کراس یلد ست چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ات 20 دی ام ای کراس یلد ست تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  42.68 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ات 20 دی ام ای کراس یلد ست چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به ات 20 دی ام ای کراس یلد ست، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 106.94 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست، 29.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست، 29.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست،  29.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست،  29.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست،  29.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست،  29.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ات 20 دی ام ای کراس یلد ست نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ات 20 دی ام ای کراس یلد ست،  29.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ات 20 دی ام ای کراس یلد ست

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین