اییاس بلک

eosBLACK
نرخ فعلی:: 0.000498 34.54
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000498 34.54

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000498 34.54

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

اییاس بلک در روز جاری

۱۰:۴۶:۳۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000498 10:46:31 0.0001 26.51% 0.0002 34.54% 0.0002 34.34% 0.0003 -
0.000630 09:10:54 - 0.16% - 6.35% - 6.19% 0.0001 -
0.000629 08:55:30 - 6.52% - 6.52% - 6.36% 0.0001 -
0.000670 05:39:33 - 0.15% - - - 0.15% 0.0001 -
0.000669 05:23:51 - 0.15% - 0.15% - - 0.0001 -
0.000670 04:48:58 - 0.15% - - - 0.15% 0.0001 -
0.000671 04:23:57 - 0.30% - 0.15% - 0.30% 0.0001 -
0.000669 04:09:53 - 0.15% - 0.15% - - 0.0001 -
0.000670 01:09:39 - 0.15% - - - 0.15% 0.0001 -
0.000671 00:54:37 - 0.30% - 0.15% - 0.30% 0.0001 -
0.000669 00:28:58 - - - 0.15% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی