ای او اس / EOS

EOS
نرخ فعلی:: 3.342 0.69
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 3.342 0.69
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.342 0.69
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۰۱:۱۹:۲۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.342 01:19:23 0.0004 0.01% 0.023 0.69% 0.0221 0.67% 0.0037 0.342
3.3424 01:18:22 0.009 0.27% 0.0234 0.71% 0.0225 0.68% 0.0041 0.3424
3.3334 01:17:21 0.0087 0.26% 0.0144 0.43% 0.0135 0.41% 0.0049 0.3334
3.3421 01:16:14 0.0183 0.55% 0.0231 0.70% 0.0222 0.67% 0.0038 0.3421
3.3604 01:15:18 0.0033 0.10% 0.0414 1.25% 0.0405 1.22% 0.0221 0.3604
3.3637 01:14:18 0.0018 0.05% 0.0447 1.35% 0.0438 1.32% 0.0254 0.3637
3.3655 01:13:16 0.0034 0.10% 0.0465 1.40% 0.0456 1.37% 0.0272 0.3655
3.3689 01:12:15 0.0002 0.01% 0.0499 1.50% 0.049 1.48% 0.0306 0.3689
3.3687 01:11:16 0.0063 0.19% 0.0497 1.50% 0.0488 1.47% 0.0304 0.3687
3.375 01:10:16 0.0014 0.04% 0.056 1.69% 0.0551 1.66% 0.0367 0.375
3.3736 01:09:13 0.0151 0.45% 0.0546 1.65% 0.0537 1.62% 0.0353 0.3736
3.3585 01:08:18 0.003 0.09% 0.0395 1.19% 0.0386 1.16% 0.0202 0.3585
3.3615 01:07:15 0.0156 0.46% 0.0425 1.28% 0.0416 1.25% 0.0232 0.3615
3.3771 01:06:17 0.0094 0.28% 0.0581 1.75% 0.0572 1.72% 0.0388 0.3771
3.3865 01:05:16 0.0017 0.05% 0.0675 2.03% 0.0666 2.01% 0.0482 0.3865
3.3882 01:04:15 0.0006 0.02% 0.0692 2.08% 0.0683 2.06% 0.0499 0.3882
3.3876 01:03:17 0.01 0.30% 0.0686 2.07% 0.0677 2.04% 0.0493 0.3876
3.3776 01:02:16 0.002 0.06% 0.0586 1.77% 0.0577 1.74% 0.0393 0.3776
3.3756 01:01:20 0.0034 0.10% 0.0566 1.71% 0.0557 1.68% 0.0373 0.3756
3.3722 01:00:33 0.0011 0.03% 0.0532 1.60% 0.0523 1.58% 0.0339 0.3722
3.3711 00:59:17 0.0088 0.26% 0.0521 1.57% 0.0512 1.54% 0.0328 0.3711
3.3623 00:58:16 0.0016 0.05% 0.0433 1.30% 0.0424 1.28% 0.024 0.3623
3.3607 00:57:18 0.0074 0.22% 0.0417 1.26% 0.0408 1.23% 0.0224 0.3607
3.3533 00:56:16 0.0023 0.07% 0.0343 1.03% 0.0334 1.01% 0.015 0.3533
3.351 00:55:16 0.0072 0.22% 0.032 0.96% 0.0311 0.94% 0.0127 0.351
3.3438 00:54:15 0.0099 0.30% 0.0248 0.75% 0.0239 0.72% 0.0055 0.3438
3.3537 00:53:15 0.0047 0.14% 0.0347 1.05% 0.0338 1.02% 0.0154 0.3537
3.3584 00:52:16 0.0064 0.19% 0.0394 1.19% 0.0385 1.16% 0.0201 0.3584
3.352 00:51:16 0.0036 0.11% 0.033 0.99% 0.0321 0.97% 0.0137 0.352
3.3556 00:50:17 0.0032 0.10% 0.0366 1.10% 0.0357 1.08% 0.0173 0.3556
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی