ای او اس / EOS

EOS
نرخ فعلی:: 12.9256 31.25
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 12.9256 31.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.9256 31.25
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۰۳:۱۹:۲۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
12.9256 03:19:24 0.0476 0.37% 3.0777 31.25% 3.2041 32.96% 1.8879 2.9256
12.9732 03:17:24 0.1022 0.79% 3.1253 31.74% 3.2517 33.45% 1.9355 2.9732
12.871 03:15:28 0.0557 0.43% 3.0231 30.70% 3.1495 32.40% 1.8333 2.871
12.9267 03:13:26 0.0955 0.74% 3.0788 31.26% 3.2052 32.97% 1.889 2.9267
13.0222 03:11:34 0.0832 0.64% 3.1743 32.23% 3.3007 33.95% 1.9845 3.0222
13.1054 03:09:32 0.0251 0.19% 3.2575 33.08% 3.3839 34.81% 2.0677 3.1054
13.1305 03:07:35 0.1021 0.78% 3.2826 33.33% 3.409 35.07% 2.0928 3.1305
13.2326 03:05:34 0.0327 0.25% 3.3847 34.37% 3.5111 36.12% 2.1949 3.2326
13.2653 03:03:40 0.1342 1.02% 3.4174 34.70% 3.5438 36.45% 2.2276 3.2653
13.1311 03:00:48 0.0155 0.12% 3.2832 33.34% 3.4096 35.07% 2.0934 3.1311
13.1156 02:58:20 0.0464 0.36% 3.2677 33.18% 3.3941 34.91% 2.0779 3.1156
13.0692 02:56:22 0.0222 0.17% 3.2213 32.71% 3.3477 34.44% 2.0315 3.0692
13.0914 02:54:24 0.0425 0.32% 3.2435 32.94% 3.3699 34.66% 2.0537 3.0914
13.1339 02:52:25 0.0525 0.40% 3.286 33.37% 3.4124 35.10% 2.0962 3.1339
13.1864 02:50:26 0.0004 - 3.3385 33.90% 3.4649 35.64% 2.1487 3.1864
13.1868 02:48:20 0.0019 0.01% 3.3389 33.90% 3.4653 35.65% 2.1491 3.1868
13.1887 02:46:17 0.0959 0.73% 3.3408 33.92% 3.4672 35.67% 2.151 3.1887
13.2846 02:44:19 0.1063 0.81% 3.4367 34.90% 3.5631 36.65% 2.2469 3.2846
13.1783 02:42:42 0.1504 1.14% 3.3304 33.82% 3.4568 35.56% 2.1406 3.1783
13.3287 02:39:43 0.0399 0.30% 3.4808 35.35% 3.6072 37.11% 2.291 3.3287
13.2888 02:36:58 0.1578 1.19% 3.4409 34.94% 3.5673 36.69% 2.2511 3.2888
13.4466 02:34:52 0.0436 0.33% 3.5987 36.54% 3.7251 38.32% 2.4089 3.4466
13.403 02:32:11 0.1702 1.29% 3.5551 36.10% 3.6815 37.87% 2.3653 3.403
13.2328 02:29:38 0.0541 0.41% 3.3849 34.37% 3.5113 36.12% 2.1951 3.2328
13.2869 02:27:20 0.2074 1.59% 3.439 34.92% 3.5654 36.68% 2.2492 3.2869
13.0795 02:25:21 0.0429 0.33% 3.2316 32.82% 3.358 34.54% 2.0418 3.0795
13.0366 02:23:22 0.0652 0.50% 3.1887 32.38% 3.3151 34.10% 1.9989 3.0366
13.1018 02:21:33 0.0973 0.74% 3.2539 33.04% 3.3803 34.77% 2.0641 3.1018
13.1991 02:19:20 0.0348 0.26% 3.3512 34.03% 3.4776 35.77% 2.1614 3.1991
13.1643 02:17:18 0.0964 0.73% 3.3164 33.68% 3.4428 35.41% 2.1266 3.1643
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی