ایاس

EOS
نرخ فعلی:: 3.50 4.29
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 3.50 4.29

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.50 4.29

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ایاس

۱۲:۰۵:۵۲
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ایاس 0.21 0.49 1.3580 1.5674 0.7016 1.6564

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.29%

نقشه پراکنش جغرافیایی ایاس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی