ای او اس / EOS

EOS
نرخ فعلی:: 3.5501 6.96
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 3.5501 6.96
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.5501 6.96
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۷:۵۴:۵۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ای او اس / EOS 0.2118 0.8407 0.8960 0.9999 1.0797 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5501 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5501 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5501 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5501 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.34%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی