ای او اس / EOS

EOS
نرخ فعلی:: 13.8138 40.27
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 13.8138 40.27
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13.8138 40.27
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۴:۰۶:۳۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ای او اس / EOS 3.9682 5.3406 7.3448 11.3650 11.3541 0.21

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.8138 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 72.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.8138 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 97.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.8138 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 176.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.8138 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 245.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی