ایاس

EOS
نرخ فعلی:: 3.22 0.94
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 3.22 0.94

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.22 0.94

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ایاس

در حال حاضر قیمت ایاس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ایاس
3.22 دلار
می باشد

قیمت ایاس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ایاس روز گذشته برابر با
3.22 دلار
بود

قیمت ایاس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ایاس نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ایاس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ایاس برابر با 3.2 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.25 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.18 دلار

قیمت ایاس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایاس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 3.99 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.29 درصدی یا 0.77 دلار ایاس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ایاس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایاس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 4.857968 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 33.71  درصدی یا 1.637968 دلار ایاس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ایاس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایاس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 4.744462 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 32.13 درصدی یا 1.524462 دلار ایاس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ایاس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایاس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 5.067355 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.45 درصدی یا 1.847355 دلار ایاس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ایاس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایاس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 2.798383 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.06 درصدی یا 0.421617 دلار ایاس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ایاس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ایاس برابر است با 21.542601 دلار که در تاریخ دوشنبه 10 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ایاس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ایاس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.625 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ایاس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایاس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 33.71 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایاس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 32.13 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایاس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  36.45 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ایاس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ایاس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.06 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایاس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 33.71 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایاس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 33.71 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایاس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس،  33.71 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایاس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس،  33.71 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایاس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس،  33.71 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایاس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس،  33.71 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایاس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس،  33.71 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ایاس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی