ای او اس / EOS

EOS
نرخ فعلی:: 12.8929 30.92
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 12.8929 30.92
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.8929 30.92
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
بیتسدی / Bitcedi 0.012007 ۱۶ اردیبهشت - - 0.012007 0.012007 0 - 0.012007 0.012007
$AAPL 0.944145 ۱۰:۵۳:۳۵ 0.0564 5.97% 0.991213 0.926913 0.991213 0.0559 1.0217 1.0217
0.5X Long Algorand Token 18,063.00 ۰۳:۰۷:۴۵ 303 1.68% 18,063.00 17,648.00 17,793.00 705 19,388.00 19,388.00
0.5X Long Bitcoin Cash Token 16,177.00 ۱۷ اردیبهشت - - 16,177.00 16,177.00 0 960 16,177.00 16,177.00
0.5X Long Bitcoin SV Token 9,000.50 ۱۷ اردیبهشت - - 9,000.50 9,000.50 0 0.5 9,000.50 9,000.50
0.5X Long Bitcoin Token 0.223980 ۰۰:۵۳:۵۹ - - 17,505.00 0.223980 17,477.00 - 0.223980 0.715942
0.5X Long BNB Token 46,505.00 ۰۲:۰۷:۱۹ 2,387.5 5.13% 46,935.00 46,090.00 46,090.00 1,226 48,892.50 48,892.50
0.5X Long Cardano Token 49,210.00 ۰۰:۲۳:۴۸ 1,510 3.17% 49,432.50 47,002.50 47,002.50 2,733 48,045.00 48,045.00
0.5X Long Chainlink Token 24,228.00 ۰۲:۰۷:۱۹ 1,041 4.30% 24,715.00 23,782.00 23,782.00 515 25,269.00 25,269.00
0.5X Long COMP Token 21,810.00 ۰۱:۰۸:۲۷ 898 4.12% 21,810.00 21,810.00 21,810.00 741 22,708.00 22,708.00
0.5X Long Cosmos Token 20,240.00 ۰۱:۵۳:۱۶ 1,391 6.87% 20,323.00 20,240.00 20,323.00 607 21,631.00 21,631.00
0.5X Long DeFi Index Token 18,849.00 ۱۶ اردیبهشت - - 18,849.00 18,849.00 0 100 18,849.00 18,849.00
0.5X Long EOS Token 14,634.50 ۰۲:۳۹:۵۸ 2,054.5 16.33% 14,908.00 11,780.00 11,780.00 2,030.5 13,955.50 13,955.50
0.5X Long Ethereum Token 30,160.00 ۰۱:۲۳:۱۳ 781 2.59% 30,160.00 29,870.00 29,870.00 1,019 30,941.00 30,941.00
0.5X Long Exchange Token Index Token 23,481.00 ۰۲:۵۲:۱۶ - - 23,481.00 23,481.00 23,481.00 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی