انرگو / Energo

Energo
نرخ فعلی:: 0.000679 8.29
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000679 8.29
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000679 8.29
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۸:۰۴:۳۸

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.000679
قیمت ریالی 200
بالاترین قیمت روز 0.000691
پایین ترین قیمت روز 0.000602
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.000651
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۸:۰۴:۳۸
نرخ روز گذشته 0.000627
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 8.29%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0001
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,809,340 ریال
سکه
9,377,673 ریال
دلار
9,124,555 ریال
یورو
9,300,711 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0104 93.8635% 1400/02/20
یک ماه 0.0005 215.8140% 1399/09/22
شش ماه 0.0005 324.3750% 1399/08/28
یک سال 0.0005 316.5644% 1399/02/26
سه سال 0.0313 97.8781% 1397/02/28
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 0.0008 0.0006 0.0008 0.0006 24.40% 0.0002
1400/02/26 0.0006 0.0006 0.0008 0.0008 287.18% 0.0022
1400/02/22 0.0031 0.0030 0.0031 0.0030 39.88% 0.0009
1400/02/21 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 412.51% 0.0089
1400/02/20 0.0111 0.0111 0.0111 0.0111 296.59% 0.0083
1400/02/18 0.0025 0.0025 0.0028 0.0028 10.32% 0.0003
1400/02/16 0.0022 0.0022 0.0025 0.0025 1,076.28% 0.0023
1399/09/22 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 93.02% 0.0002
1399/09/21 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 120.74% 0.0002
1399/09/20 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 2.66% 0
1399/09/19 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.07% 0
1399/09/18 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.51% 0
1399/09/17 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 9.50% 0
1399/09/16 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.68% 0
1399/09/15 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 42.31% 0.0001
1399/09/14 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 53.25% 0.0001
1399/09/13 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 36.09% 0.0001
1399/09/12 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 11.11% 0
1399/09/11 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 26.99% 0
1399/09/8 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.61% 0
1399/09/7 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.86% 0
1399/09/4 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.11% 0
1399/09/3 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.20% 0
1399/09/2 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 5.36% 0
1399/09/1 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 5.36% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.000679 18:04:38 - 4.30% 0.0001 8.29%
0.000651 17:27:45 - 0.15% - 3.83%
0.000650 17:24:53 - 0.15% - 3.67%
0.000651 17:04:58 - 0.15% - 3.83%
0.000650 16:42:26 - 3.23% - 3.67%
0.000671 16:28:50 - 1.49% - 7.02%
0.000681 16:22:23 - 0.15% 0.0001 8.61%
0.000680 16:05:59 - 0.29% 0.0001 8.45%
0.000682 15:42:31 - 0.15% 0.0001 8.77%
0.000681 15:22:36 - 1.47% 0.0001 8.61%
0.000691 15:04:38 0.0001 8.14% 0.0001 10.21%
0.000639 14:23:34 - 1.43% - 1.91%
0.000630 13:22:18 - 0.16% - 0.48%
0.000631 13:03:43 - 0.16% - 0.64%
0.000630 12:44:37 - 0.16% - 0.48%
0.000631 12:23:18 - 1.74% - 0.64%
0.000642 11:42:26 - 3.55% - 2.39%
0.000620 11:04:38 - 0.16% - 1.13%
0.000621 10:42:29 - 3.70% - 0.97%
0.000644 10:03:59 - 4.04% - 2.71%
0.000619 09:22:20 - 0.32% - 1.29%
0.000617 09:04:13 - 0.16% - 1.62%
0.000618 08:47:56 - 0.16% - 1.46%
0.000617 08:21:15 - 3.24% - 1.62%
0.000637 07:21:11 - 0.16% - 1.59%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی