ایموگی نتورک

EMOGI Network
نرخ فعلی:: 0.000377 7.16
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000377 7.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000377 7.16
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ایموگی نتورک در روز جاری

۱۴:۲۳:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000377 14:23:57 - 1.59% - 7.16% - 8.75% 0.0001 -
0.000383 14:12:31 - 0.26% - 5.48% - 7.05% - -
0.000382 13:53:51 - 0.26% - 5.76% - 7.33% - -
0.000383 13:24:31 - 0.26% - 5.48% - 7.05% - -
0.000382 13:12:32 - 0.26% - 5.76% - 7.33% - -
0.000383 12:51:30 - 0.52% - 5.48% - 7.05% - -
0.000385 12:30:21 - 0.52% - 4.94% - 6.49% - -
0.000383 12:24:50 - 0.52% - 5.48% - 7.05% - -
0.000385 12:12:23 - 0.52% - 4.94% - 6.49% - -
0.000383 12:09:56 - 1.57% - 5.48% - 7.05% - -
0.000389 11:53:38 - 0.26% - 3.86% - 5.40% - -
0.000388 11:51:11 - 4.90% - 4.12% - 5.67% - -
0.000407 11:39:23 - 0.25% - 0.74% - 0.74% - -
0.000408 11:29:46 - 0.25% - 0.99% - 0.49% - -
0.000409 11:24:33 - 1.24% - 1.24% - 0.24% - -
0.000404 11:10:08 - 2.23% - - - 1.49% - -
0.000413 10:51:05 - 1.47% - 2.23% - 0.73% - -
0.000407 10:23:53 - 0.25% - 0.74% - 0.74% - -
0.000408 10:08:59 - 0.25% - 0.99% - 0.49% - -
0.000407 09:50:18 - 0.25% - 0.74% - 0.74% - -
0.000408 09:11:50 - 0.25% - 0.99% - 0.49% - -
0.000409 09:08:50 - 1.24% - 1.24% - 0.24% - -
0.000404 08:50:58 - 1.49% - - - 1.49% - -
0.000410 08:29:24 - 1.49% - 1.49% - - - -
0.000404 08:23:36 - 0.25% - - - 1.49% - -
0.000405 08:11:31 - 0.25% - 0.25% - 1.23% - -
0.000404 08:08:40 - 0.74% - - - 1.49% - -
0.000407 07:50:36 - 1.72% - 0.74% - 0.74% - -
0.000414 07:35:59 - 3.24% - 2.48% - 0.98% - -
0.000401 07:23:37 - 0.25% - 0.75% - 2.24% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی