Elrond

Elrond
نرخ فعلی:: 233.25 5.3
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 233.25 5.3
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 233.25 5.3
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۵۷:۲۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Elrond 11.77 55.23 86.84 98.8170 233.2303 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 228 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 189 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 44.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 125 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 108.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 86.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 135 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 98.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72.78%

نقشه پراکنش جغرافیایی Elrond

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی