الکترونئوم

Electroneum
نرخ فعلی:: 0.021056 1.13
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.021056 1.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.021056 1.13
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۱۷:۱۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.021056 20:17:15 0.0001 0.37% 0.0002 1.13% 0.0002 1.04% 0.0006 -
0.021133 20:12:36 0.0002 0.80% 0.0002 0.76% 0.0001 0.67% 0.0005 -
0.020965 20:07:48 - 0.12% 0.0003 1.57% 0.0003 1.48% 0.0007 -
0.020939 20:03:53 0.0001 0.28% 0.0004 1.70% 0.0003 1.60% 0.0007 -
0.020880 19:59:45 - 0.13% 0.0004 1.98% 0.0004 1.89% 0.0008 -
0.020907 19:57:52 0.0001 0.37% 0.0004 1.85% 0.0004 1.76% 0.0008 -
0.020984 19:55:43 - 0.13% 0.0003 1.48% 0.0003 1.39% 0.0007 -
0.020957 19:52:58 - 0.12% 0.0003 1.61% 0.0003 1.52% 0.0007 -
0.020932 19:49:49 0.0001 0.56% 0.0004 1.73% 0.0003 1.64% 0.0007 -
0.020816 19:47:47 - 0.08% 0.0005 2.30% 0.0005 2.21% 0.0008 -
0.020799 19:45:43 - 0.14% 0.0005 2.38% 0.0005 2.29% 0.0009 -
0.020769 19:43:57 - 0.06% 0.0005 2.53% 0.0005 2.44% 0.0009 -
0.020756 19:41:57 - 0.18% 0.0005 2.59% 0.0005 2.50% 0.0009 -
0.020718 19:39:40 0.0001 0.33% 0.0006 2.78% 0.0006 2.69% 0.0009 -
0.020649 19:37:18 0.0001 0.24% 0.0006 3.12% 0.0006 3.03% 0.001 -
0.020599 19:33:56 - 0.18% 0.0007 3.37% 0.0007 3.28% 0.0011 -
0.020636 19:30:34 - 0.19% 0.0007 3.19% 0.0006 3.10% 0.001 -
0.020596 19:27:22 - 0.14% 0.0007 3.39% 0.0007 3.30% 0.0011 -
0.020567 19:24:55 0.0001 0.34% 0.0007 3.53% 0.0007 3.44% 0.0011 -
0.020636 19:20:58 - 0.12% 0.0007 3.19% 0.0006 3.10% 0.001 -
0.020660 19:18:01 0.0001 0.29% 0.0006 3.07% 0.0006 2.98% 0.001 -
0.020719 19:15:23 0.0002 0.73% 0.0006 2.78% 0.0006 2.68% 0.0009 -
0.020871 19:11:32 0.0002 0.89% 0.0004 2.03% 0.0004 1.94% 0.0008 -
0.020686 19:06:36 - 0.08% 0.0006 2.94% 0.0006 2.85% 0.001 -
0.020702 19:03:47 - 0.08% 0.0006 2.86% 0.0006 2.77% 0.001 -
0.020719 18:59:48 - 0.23% 0.0006 2.78% 0.0006 2.68% 0.0009 -
0.020671 18:57:12 - 0.12% 0.0006 3.01% 0.0006 2.92% 0.001 -
0.020647 18:53:59 0.0001 0.48% 0.0006 3.13% 0.0006 3.04% 0.001 -
0.020548 18:50:13 - 0.06% 0.0007 3.63% 0.0007 3.54% 0.0011 -
0.020561 18:47:01 0.0002 0.79% 0.0007 3.57% 0.0007 3.47% 0.0011 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی